Клиника по съдова хирургия и ангиология - НКБ
Клиника по съдова хирургия и ангиология - НКБ

Описание

Клиниката е една от водещите в България при лечението на съдово-мозъчната болест, операции на коремната аорта, абдоминални аневризми и дистални съдови реконструкции на ходилото.

Клиниката е една от водещите в България при лечението на съдово-мозъчната болест, операции на коремната аорта, абдоминални аневризми и дистални съдови реконструкции на ходилото. В нея работят едни от водещите ангиолози в страната, които участват в процесите по диагностика, предоперативно и следоперативно лечение на пациентите. На разположение са два ехографски кабинета, в които се извършва ултразвукова диагностика на артериалната и венозна система. Операционната зала е оборудвана със съвременна ангиографска апаратура тип С – рамо, където се извършват ендоваскуларни процедури на аортата, каротидните и периферни съдове.
Клиниката е също така водеща в лечението на венозните заболявания в страната. Оборудвана е с апаратура за радиофреквентна и лазер аблация на разширените вени, както и такава за катетърно разтопяване на пресни венозни тромбози.
В клиниката се извършват лечебни дейности по всички клинични пътеки свързани със съдовите заболявания. Началник клиника е проф. Марио Станкев дм.

1000, София, България, ул. Коньовица 65
+35929217157