Описание

Нашите движещи сили са - искреността, достойнството и уважението към здравните потребности на хората. В основите на болница Люлин са вградени професионализма и етиката. Наред с привлекателния си архитектурен дизайн, болницата е изградена според всички европейски изисквания.

„Ние създаваме здраве” е лозунгът, които събира преди десетина години няколко млади и ентусиазирани лекари, придобили своята професионална квалификация в чужбина. Убедени в своите цели те поставят основите на Mедицински Център "Артро", с цел в България бъде постигнато същото ниво на лечение, рехабилитация и индивидуално отношение към пациента, както във водещи европейски ортопедични клиники. Това се оказва достижима цел, но здравеопазването е огромен комплекс от услуги, а медицинският център – недостатъчен за нуждите на хората.

„Ние създаваме здраве”- идеята, целта и амбицията достигат до създаването на многопрофилна болница Люлин, където стандартите на лечение са на изключително високо ниво и са също толкова конкурентни колкото в утвърдени лечебни заведения в страната. Нашите движещи сили са - искреността, достойнството и уважението към здравните потребности на хората.   В основите на болница Люлин са вградени професионализма и етиката. Наред с привлекателния си архитектурен дизайн, болницата е изградена според всички европейски изисквания, с помощта на приятели и съмишленици.

Отделенията на болница Люлин са изградени по всички болнични изисквания, с модерна апаратура, леглова база и всичко необходимо за нуждите на пациентите. Нашите медицински специалисти осигуряват най-добрите медицински грижи за пациентите и техните семейства. Те полагат грижи не само за здравето на пациентите, но и за техният емоционален комфорти и обучението им във връзка с тяхното състояние.

Медицински Център "Артро" в болница Люлин, предлага разработването на индивидуални профилактични пакети в зависимост от пола, възрастта, наследствеността, специфичните рискови фактори и индивидуалните предпочитания и възможности на всеки човек. Подготовката на индивидуалната профилактична програма се координира от наш специалист, изпълнението и е свързано с максимален комфорт и спестено време на пациента. В края на профилактичната програма, мултидисциплинарният екип от специалисти участвали в нея, изготвят обобщение на проведените прегледи и изследвания и препоръки за по-нататъшното поведение.

Часовете за посещение в болницата варират, за повече информация позвънете на регистратурата на болницата.