Комбинация от наследственост и инфекции са в основата на повечето ревматологични заболявания
Комбинация от наследственост и инфекции са в основата на повечето ревматологични заболявания

Болката е основен симптом при почти всички ревматологични заболявания. В тази област изучаваме ок...

Комбинация от наследственост и инф...