МБАЛ Люлин dashboard.own_post_posted
2016
Комбинация от наследственост и инфекции са в основата на повечето ревматологични заболявания
default image
Комбинация от наследственост и инфекции са в основата на повечето ревматологични заболявания

Болката е основен симптом при почти всички ревматологични заболявания. В тази област изучаваме ок...

Комбинация от наследственост и инфекции са в основата на повечето ревматологични заболявания