Отделение по неврология - МБАЛ Люлин
Отделение по неврология - МБАЛ Люлин

Описание

В нашето отделение по Неврология се извършва диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система.

Отделението има сключен договор с НЗОК за лечение на заболявания по следните клинични пътеки:

Кл. пътека N 9 - Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 год.

Това са възпалителни заболявания на главния мозък и неговите обвивки, които протичат изключително тежко и изискват спешна хоспитализация. Основните симптоми са главоболие, повръщане, скованост на вратната мускулатура, дразнене от шум и светлина, понякога пациентите могат да имат и гърчове и психомоторно неспокойство.                                

Кл. пътека N 17 Множествена склероза

Това е тежко инвалидизиращо заболяване на Централната нервна система, което обикновено протича на пристъпи и ремисии. По време на пристъп болните трябва да имат новопоявили се симптоми като- слабост или скованост на крайниците, нарушение в походката до невъзможност за ходене, изтръпване на тялото и крайниците, нарушено равновесие и кооринация, загуба на зрението.   В отделението се провежда лечение на болни в пристъп.

Кл. пътека N 19 Епилептичен статус.

Представлява продължителен епилептичен припадък или серия от припадъци с продължителност над 30 минути. Някои от припадъците протичат с гърчове или втренчване на погледа и винаги са придружени пт промяна на съзнанието и липса на спомен за случилото се. При другата група припадъци може да има главоболие, световъртеж, болки в корема, изтръпване или потрепване на крайник при ясно съзнание.

Кл. пътека N 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно- мозъчни травми

Приемат се пациенти с диагностицирани леки черапно- мозъчни травми като комоцио церебри и закрити гръбначно- мозъчни травми с лека коренчева увреда.

Необходимо е при прием в болница пациентита да носят направление N 7 за хоспитализация.

В отделението по неврология се извършват високоспециализирани изследвания – ЕМГ и ЕЕГ.

Електромиографията ( ЕМГ ) е електрофизиологичен метод, чрез който се диагностицират заболявания на мускулите и периферните нерви. Целта на изследването е да се определи проводимостта на  нервите и биоелектричната активност на мускулите. Извършва се като се поставят електроди на определени места върху мускулите и се нанасят кратки електрически стимули по хода на изследваните периферни нерви.

Прилага се при диагностика на дископатии, радикулити, полиневропатии, диабетна невропатия, миопатии , тремор( треперене ), болест на Паркинсон, миастения гравис.

Електроенцефалографията представлява изследване на биоелектричната активност на човешкия моззък и се осъществява чрез електроди поставени върху повърхността на главата, които регистрират тази активност. Използва се при диагностициране на заболявания като епилепсия, първично и вторично главоболие, невроинфекции, последици от черепно- мозъчни травми. Методът има първостепенно значение за потвърждаване или отхвърляне на диагнозата епилепсия, за определяне вида на епилептичните присъпи и за осъществяване контрол на лечението им.

1000, София, България, ул. Петър Дертлиев 81