Отделение по ревматология - МБАЛ Люлин
Отделение по ревматология - МБАЛ Люлин

Описание

МБАЛ”Люлин” е една от малкото болници в България, която има договор с НЗОК по следните клинични пътеки “Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години” "Системни заболявания на съединителните тъкани при лица над 18 години” “Дегенеративни и обменни ставни заболявания”

При лечение  болницата по тези клинични пътеки пациентите получават точна диагноза и лечение, съобразено с всички световни критерии за качество и ефективност на диагностично-лечебния процес. Извършват се пълният обем лабораторни, инструментални и образни изследвания, необходими по съответната КП, както и локални манипулации-диагностични и лечебни пункции с инжектирания на стави и околоставни структури. 
Вашето  ставно, костно или мекотъканно заболяване е предизвикано от предхождаща травма , то вие сте за консултация с ортопед, но ако заболяването ви не е травматично обусловено – трябва да се консултирате с ревматолог.

1000, София, България, София, ул. Петър Дертлиев 81