Отделение по Ортопедия и травматология - МБАЛ Люлин
Отделение по Ортопедия и травматология - МБАЛ Люлин

Описание

Нашата цел е да осигурим индивидуален подход и високо качество на обслужване на пациентите, с помощта на модерна апаратура и оперативни техники, доказали своята ефективност.Можете да разчитате на конфиденциалност, добронамереност, адекватно лечение и бързо възстановяване.

В отделението ни по ортопедия и травматология се извършва диагностика и лечение на заболяванията на опорно – двигателния апарат. Нашата цел е да осигурим индивидуален подход и високо качество на обслужване на пациентите, с помощта на модерна апаратура и оперативни техники, доказали своята ефективност. Можете да разчитате на конфиденциалност, добронамереност, адекватно лечение и бързо възстановяване. Най – честите оперативни интервенции, които извършваме са:

Артроскопска хирургия – това е миниинвазивна процедура, която позволява с малък кожен разрез да се проникне в някоя от ставите на крайниците и чрез оптика и камера същата да се инспектира. Така е възможно да се диагностицира дадено вътреставно увреждане и да се приложи лечение. Най-често това са увреди на минискусите на коляното; при реконструкция на предна и задна кръстна връзки; за лечение на хрущялни дефекти и отстраняване на свободни тела.
В областта на раменната става се използва за субакромиална декомпресия при конфликти и болки в рамото; шев на сухожилията на ротаторния маншон; лечение на раменна нестабилност; отстраняване на калцификати от бурси и сухожилия и др.

Ендопротезиране на стави – прави се при дегенеративни изменения най – вече в тазобедрената и колянната става. Съвременните техники на протезиране и последните модели на изксуствени стави позволяват намаляване продължителността на операцията, извършването и с по-малки кожни разрези (миниинвазивни техники) и ранно раздвижване на пациента в следоперативния период с бързо натоварване на оперираният крайник.

Лечение на костни счупвания – то бива неоперативно - чрез поставянето на гипсова имобилизация или различни видове ортези и брейсове и оперативно – при вътреставни и разместени фрактури чрез наместване и фиксация с метални инпланти.

Лечение на вродени и придобити деформитети на крайниците – най-често това са деформации на ходилото, като изкривявания на пръстите, разширение на предния ходилен отдел или спадане на свода. Съвременните оперативни техники позволяват, както корекция на деформацията, така и ранно натоварване на крайника без гипсова имобилизация.

Хирургия на ръка – най-често това са заболявания свързани с притискане на нерви или сухожилия в анатомични канали на китката или пръстите, които водят до болка и нарушение на функцията, движенията и сетивността на ръката.

Хирургично отстраняване на кисти и туморни образувания с поставяне на хистологична диагноза или метални импланти, след възстановяване на крайника и зарастване на фрактурата.


1000, София, България, ул. Петър Дертлиев 81