Описание

Медицински център ЛОРА предлага доболнична помощ в повече от 20 области на медицината. Лекарите - специалисти са с дългогодишен опит и утвърдена практика. Новата и съвременна апаратура подпомага за правилното диагностициране и лечение.

Вече 15 години екипът на Медицински центъра Лора предлага доболнична медицинска помощ в повече от 20 различни области на медицината. Нашите висококвалифицирани лекари с дългогодишен опит и утвърдена практика работят с нова и съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение на различни заболявания.

Стремежът ни е да предоставяме медицински услуги с отлично качество при персонално отношение към всеки пациент, обърнал се за помощ към нас.