Д-р Златка Кехайова
Д-р Златка Кехайова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Десимира  Миронова
д-р Десимира Миронова
Ендокринология и болести на обмяната