МЦ Лора Гоце Делчев
МЦ Лора Гоце Делчев

Описание

Медицински център ЛОРА - Гоце Делчев се намира на бул. Гоце Делчев 31, бл. 76 /вход от ул. Ворино/. В кабинетите на центъра работят лекари-специалисти в следните области: педиатрия, детска пулмология и акушерство и гинекология.

Медицински център ЛОРА - Гоце Делчев се намира на бул. Гоце Делчев 31, бл. 76 /вход от ул. Ворино/. В кабинетите на центъра работят лекари-специалисти в следните области: педиатрия, детска пулмология и акушерство и гинекология. Обслужват се пациенти-деца, чиито родители са сключили договор за абонаментен пакет за педиатър. В Медицински център ЛОРА - Гоце Делчев се провежда и Училище за бременни и бъдещи родители ЛОРА.

Преглеждат се пациенти с направления от личен лекар, частни пациенти и пациенти на доброволни здравнозастрахователни дружества. 

В МЦ ЛОРА - Гоце Делчев работи и дежурен кабинет, който обслужва пациенти на лични лекари, сключили договор с МЦ ЛОРА за дежурен кабинет.

Медицински център ЛОРА - Гоце Делчев работи с НЗОК.

1000, София, България, бул. Гоце Делчев 31, бл. 76
+35970017575+35928580100