За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут, задачи и функции на национална медицинска институция.Днес УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

Болницата, чрез модерни методи и технологии, предоставя адекватна, достъпна и в някои области уникална по обем и качество медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечението на пациенти от цялата страна се осъществява на съвременно и високо професионално равнище, в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на действащите в Европейския съюз норми и стандарти.

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Болшинството от ръководителите на катедри към Медицински университет - София, както и основната част от националните и републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях оглавяват и националните медицински научни дружества и асоциации.

В клиничната база на Болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повечето лекари в България с възможност да участват в основни и тематични курсове, и индивидуални специализации. Единствено в Александровска болница се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

УМБАЛ „Александровска” е разположена на територия от 258 декара със структури, разположени в сграден фонд на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация.

Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, 3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. УМБАЛ "Александровска" разполага с 860 легла, от които 261 хирургични и 35 интензивни. Висшият медицински персонал е съставен от 440 души, 303 от които са едновременно и научно-преподавателски кадри към Медицински университет - София, 156 имат научна степен «Доктор» и «Доктор на медицинските науки», 90 са хабилитирани лица – 39 професори и 51 доценти.

Някои от структурите на Болницата са уникални по функции и значение за страната:

  • Клиника по Клинична алергология
  • Клиника по Детско-юношеска психиатрия е единствената университетска структура по детска психиатрия в България
  • Клиниката по Клинична имунологи е хранилище на Националната публична банка за стволови клетки
  • Клиниката по Нервни болести разполага с най-голямата у нас лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с Доплерова сонография и цветен Доплер. На нейната територия е и единствения в страната Инфузионен център за пациенти с редки болести
  • Клиника по Нефрология и трансплантация е единствената клиника в страната, в която се извършва подготовка на двойки донор / рецепиент – за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани)
  • Клиниката по Нуклеарна медицина притежава апарат за мултимодална образна диагностика - РЕТ/СТ, който се смята за най-бързо развиващия се образен метод в света с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията
  • Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология
  • Клиника по съдебна медицина и деонтология 
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
5 сеп
Безплатни кинопрожекции по повод Световния ден за подкрепа на хората с алцхаймер
Безплатни кинопрожекции по повод Световния ден за подкрепа на ...

Българското дружество по деменции, Медицинският университет в София, Бъл...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
8 авг
Две трансплантации на бъбрек завършиха успешно
Две трансплантации на бъбрек завършиха успешно

Мъж на 50 години от гр. Бургас, изпаднал в мозъчна смърт след хеморагиче...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
8 авг
Две жени получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“
Две жени получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Мъж на 50 години от гр. Бургас, изпаднал в мозъчна смърт след хеморагиче...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
1 авг
Да помогнем на д-р Иванова!
Да помогнем на д-р Иванова!

Д-р Ирена Иванова е служител в Спешното отделение на УМБАЛ „Александровс...

Прочетете още

Публикации

Безплатни кинопрожекции по повод Световния ден за подкрепа на хората с алцхаймер
Безплатни кинопрожекции по повод Световния ден за по...
Публикация
Две трансплантации на бъбрек завършиха успешно
Две трансплантации на бъбрек завършиха успешно
Публикация
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
10 юли
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“

В периода 16 юли – 17 август специалистите от кардиологичната клиника на...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
21 юни
УМБАЛ „Александровска“ с най-модерния ехокардиограф в света
УМБАЛ „Александровска“ с най-модерния ехокардиограф в света

Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ се сдоби с най-съврем...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
27 апр
Двама души с шанс за нов живот след трансплантация на бъбрек
Двама души с шанс за нов живот след трансплантация на бъбрек

Двама мъже получиха шанс за „нови“ бъбреци в УМБАЛ „Александровска“. Дон...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
20 апр
Безплатни прегледи за имунни дефицити в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи за имунни дефицити в УМБАЛ „Александровска“

В периода 23 - 29 април УМБАЛ „Александровска” ще отбележи с редица проя...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
18 апр
Безплатни прегледи при кардиолог, пулмолог и гастроентеролог 
Безплатни прегледи при кардиолог, пулмолог и гастроентеролог 

Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ „Александровск...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
11 апр
На 11 април отбелязваме Световния ден на шизофренията
На 11 април отбелязваме Световния ден на шизофренията

Шизофренията е сериозно психично заболяване, при което тежко страдат емо...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
7 мар
Безплатни прегледи за глаукома в УМБАЛ „Александровска”
Безплатни прегледи за глаукома в УМБАЛ „Александровска”

От 12 до 18 март в УМБАЛ „Александровка” ще се проведат безплатни прегле...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2 мар
УМБАЛ „Александровска“ с отлична акредитационна оценка 
УМБАЛ „Александровска“ с отлична акредитационна оценка 

Със заповед №РД-17-50/1.03.2018г. на министъра на здравеопазването Кирил...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
27 фев
Безплатни кардиологични прегледи през март в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи през март в УМБАЛ „Александро...

Специалистите от кардиологичната клиника на УМБАЛ „Александровска“ обявя...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
26 фев
Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ „Александровска“
Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ „Александро...

Жена на 41 години с мозъчна смърт, вследствие на мозъчна хеморагия, даде...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Mузикотерапия – принципи и въздействие
Mузикотерапия – принципи и въздействие

Музикотерапията е много всеобхватна и затова с течение на времето в нея ...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Клиниката по лицево-челюстна хирургия вече официално е част от „Александровска“
Клиниката по лицево-челюстна хирургия вече официално е част от...

В присъствието на ректора на МУ - София, експерти от страната, колеги, п...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Българската клинична и университетска неврология навърши 95 години
Българската клинична и университетска неврология навърши 95 го...

Българската клинична и университетска неврология навърши 95 години. Юбил...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Цигуларка оставя голямата сцена, за да се занимава с музикотерапия на психично болни хора
Цигуларка оставя голямата сцена, за да се занимава с музикотер...

В Световния ден на музикотерапията - 15 ноември, музикантите от акустичн...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Българската клинична и университетска неврология навършва 95 години
Българската клинична и университетска неврология навършва 95 г...

На 30 ноември в „Гранд хотел София“ в присъствието на повече от 100 воде...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Педиатричната клиника в „Александровска“ получи дарение от „Българската Коледа“
Педиатричната клиника в „Александровска“ получи дарение от „Бъ...

По инициатива на „Българската Коледа” педиатричната клиника в УМБАЛ „Але...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
С 16% се увеличават заплатите на лекарите в УМБАЛ „Александровска“
С 16% се увеличават заплатите на лекарите в УМБАЛ „Александров...

Представителите на двата синдиката (на КНСБ – д-р Р. Билюков и на КТ „По...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
ХОББ - сред водещите причини за смъртност, започва национална кампания „Дишам свободно“
ХОББ - сред водещите причини за смъртност, започва национална ...

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е сред най-разпростране...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Безплатно изследване на дишането по повод Световния ден за борба с ХОББ
Безплатно изследване на дишането по повод Световния ден за бор...

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е много сериозно и чест...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Благотворителен концерт на „Точка БГ“ и Цветина Панайотова в подкрепа на психично болните
Благотворителен концерт на „Точка БГ“ и Цветина Панайотова в п...

В Световния ден на музикотерапията - 15 ноември, музикантите от акустичн...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Две бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“
Две бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“

53-годишен мъж от Велико Търново, изпаднал в мозъчна смърт в следствие н...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Кампания за ранно откриване на диабет в УМБАЛ „Александровска“
Кампания за ранно откриване на диабет в УМБАЛ „Александровска“

По повод 14 ноември - Световния ден за борба с диабета, Центърът за прев...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Лечение с ботулинов токсин е новата услуга в ДКЦ „Александровска“
Лечение с ботулинов токсин е новата услуга в ДКЦ „Александровска“

Неврологът д-р Елисавета Енишейнова използва ботулинов токсин за лечение...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Проведе се кръгла маса по въпросите на донорството на стволови клетки в България
Проведе се кръгла маса по въпросите на донорството на стволови...

На 18.10.2017 г. сградата на БЧК, се проведе кръгла маса по въпросите на...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
Кръгла маса на тема „Донорството на стволови клетки в България“
Кръгла маса на тема „Донорството на стволови клетки в България“

Кръгла маса на тема „Донорството на стволови клетки в Република България...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска dashboard.own_post_posted
2017
ОБРЪЩЕНИЕ
ОБРЪЩЕНИЕ

Ръководството на „Български лекарски съюз” – Дружество „Александровска” ...

Прочетете още