За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут, задачи и функции на национална медицинска институция.Днес УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

Болницата, чрез модерни методи и технологии, предоставя адекватна, достъпна и в някои области уникална по обем и качество медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечението на пациенти от цялата страна се осъществява на съвременно и високо професионално равнище, в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на действащите в Европейския съюз норми и стандарти.

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Болшинството от ръководителите на катедри към Медицински университет - София, както и основната част от националните и републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях оглавяват и националните медицински научни дружества и асоциации.

В клиничната база на Болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повечето лекари в България с възможност да участват в основни и тематични курсове, и индивидуални специализации. Единствено в Александровска болница се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

УМБАЛ „Александровска” е разположена на територия от 258 декара със структури, разположени в сграден фонд на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация.

Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, 3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. УМБАЛ "Александровска" разполага с 860 легла, от които 261 хирургични и 35 интензивни. Висшият медицински персонал е съставен от 440 души, 303 от които са едновременно и научно-преподавателски кадри към Медицински университет - София, 156 имат научна степен «Доктор» и «Доктор на медицинските науки», 90 са хабилитирани лица – 39 професори и 51 доценти.

Някои от структурите на Болницата са уникални по функции и значение за страната:

  • Клиника по Клинична алергология
  • Клиника по Детско-юношеска психиатрия е единствената университетска структура по детска психиатрия в България
  • Клиниката по Клинична имунологи е хранилище на Националната публична банка за стволови клетки
  • Клиниката по Нервни болести разполага с най-голямата у нас лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с Доплерова сонография и цветен Доплер. На нейната територия е и единствения в страната Инфузионен център за пациенти с редки болести
  • Клиника по Нефрология и трансплантация е единствената клиника в страната, в която се извършва подготовка на двойки донор / рецепиент – за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани)
  • Клиниката по Нуклеарна медицина притежава апарат за мултимодална образна диагностика - РЕТ/СТ, който се смята за най-бързо развиващия се образен метод в света с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията
  • Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология
  • Клиника по съдебна медицина и деонтология 
УМБАЛ Александровска създаде публикация
12 яну
Хирургия на световно ниво в УМБАЛ „Александровска“
Хирургия на световно ниво в УМБАЛ „Александровска“

Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ вече разполага с единствена по рода си апаратура ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Прецизни методи за диагностика на Хеликобактер пилори в УМБАЛ „Александровска“
Прецизни методи за диагностика на Хеликобактер пилори в УМБАЛ „Александровска“

Прецизни инвазивни и неинвазивни методи за диагностика на Хеликобактер пилори прилагаме в УМБАЛ „...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Безплатни прегледи за кожни алергии в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи за кожни алергии в УМБАЛ „Александровска“

От 5 дo 9 декември 2022 г. УМБАЛ „Александровска“ отново ще бъде част от Националната кампания за...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Д-р Радослав Билюков оглави Диагностично-консултативния блок в УМБАЛ „Александровска“
Д-р Радослав Билюков оглави Диагностично-консултативния блок в УМБАЛ „Александровска“

Пулмологът д-р Радослав Билюков е новият началник на Диагностично-консултативния блок в УМБАЛ „Ал...

Публикации

Хирургия на световно ниво в УМБАЛ „Александровска“
Хирургия на световно ниво в УМБАЛ „Александровска“
Публикация
Прецизни методи за диагностика на Хеликобактер пилори в УМБАЛ „Александровска“
Прецизни методи за диагностика на Хеликобактер пилор...
Публикация
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Д-р Стефан Филев ще ръководи административно-стопанските дейности в УМБАЛ „Александровска“
Д-р Стефан Филев ще ръководи административно-стопанските дейности в УМБАЛ „Александровска“

Анестезиологът д-р Стефан Филев ще ръководи административно-стопанските дейности в УМБАЛ „Алексан...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Световните достижения в чернодробната хирургия се прилагат в УМБАЛ „Александровска“
Световните достижения в чернодробната хирургия се прилагат в УМБАЛ „Александровска“

Световните достижения в чернодробната хирургия се прилагат в Александровска болница. Това съобщи ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Д-р Димитър Чапразов става зам.-директор по лечебната дейност в УМБАЛ „Александровска“
Д-р Димитър Чапразов става зам.-директор по лечебната дейност в УМБАЛ „Александровска“

Спешният медик д-р Димитър Чапразов ще бъде заместник-директор по лечебната дейност в УМБАЛ „Алек...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
„Александровска“ първа у нас преминава към нов стандарт за имплантация на конвенционални пейсмейкъри
„Александровска“ първа у нас преминава към нов стандарт за имплантация на конвенционални пейсмейкъри

УМБАЛ „Александровска“ първа в страната преминава към изцяло нов стандарт за имплантация на конве...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Безплатни прегледи за акне на 12 и 13 октомври
Безплатни прегледи за акне на 12 и 13 октомври

УМБАЛ „Александровска“ ще бъде част от партньорските организации в информационната кампания #Заед...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Финансистът Владимир Георгиев е новият прокурист на Александровска болница
Финансистът Владимир Георгиев е новият прокурист на Александровска болница

Досегашният изпълнителен директор на ББР ще помага за стабилизирането на финансовото състояние на...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
УМБАЛ „Александровска“ ще отбележи Седмицата на първичните имунни дефицити
УМБАЛ „Александровска“ ще отбележи Седмицата на първичните имунни дефицити

В периода 26-29 април 2022 г. Експертният център по редки болести – първични имунни дефицити към ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Oфталмолозите на „Александровска“ първи в България успяха да диагностицират 3 деца с изключително рядка мутация и да започнат генна терапия
Oфталмолозите на „Александровска“ първи в България успяха да диагностицират 3 деца с изключително...

Конгениталната амавроза на Лебер представлява тежка дистрофия на ретината с ранно начало и пигмен...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
От април ваксинационният център на УМБАЛ „Александровска“ ще бъде с нов график и нова локация
От април ваксинационният център на УМБАЛ „Александровска“ ще бъде с нов график и нова локация

От 1 април ваксинационният център на УМБАЛ „Александровска“ ще работи с ново работно време само в...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
УМБАЛ Александровска със стратегически план за финансово оздравяване
УМБАЛ Александровска със стратегически план за финансово оздравяване

Ръководството на УМБАЛ «Александровска» обяви резултатите от началото на своето управление през м...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2022
Доц. Венцислава Пенчева става зам.- директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска“
Доц. Венцислава Пенчева става зам.- директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска“

Доц. д-р Венцислава Пенчева от днес е зам.- директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровск...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Урологът д-р Чавдар Еленков е новият зам.- директор по лечебната дейност в УМБАЛ „Александровска“
Урологът д-р Чавдар Еленков е новият зам.- директор по лечебната дейност в УМБАЛ „Александровска“

Урологът д-р Чавдар Еленков е новият заместник-директор по лечебната дейност в УМБАЛ „Александров...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
УМБАЛ „Александровска“ променя организацията на работа във ваксинационния си център
УМБАЛ „Александровска“ променя организацията на работа във ваксинационния си център

Ваксинационният център в УМБАЛ „Александровска“ работи всеки ден от 09:00 до 17:00 часа, като в д...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Клиниката по хирургия на „Александровска“ с ултрамодерен видеоскоп
Клиниката по хирургия на „Александровска“ с ултрамодерен видеоскоп

3D HD REA (ENDOSCOPIC RETROPERITONEAL ADRENALECTOMY) видеоскоп е най-новата придобивка в Клиникат...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Почина алергологът д-р Таня Кралимаркова
Почина алергологът д-р Таня Кралимаркова

След тежко и продължително боледуване, на 55-годишна възраст, почина д-р Таня Кралимаркова - спец...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Защитени ли сте срещу SARS-COV-2?
Защитени ли сте срещу SARS-COV-2?

Вече е възможно да проверите това чрез нововъведените в Клиниката по имунология на УМБАЛ „Алексан...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
УМБАЛ „Александровска“ продължава да ваксинира всички желаещи от понеделник до събота
УМБАЛ „Александровска“ продължава да ваксинира всички желаещи от понеделник до събота

УМБАЛ „Александровска“ продължава да имунизира всички желаещите с ваксината на Astra Zeneca срещу...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Първа бъбречна трансплантация за годината
Първа бъбречна трансплантация за годината

Тази нощ в УМБАЛ „Александровска“ бе извършена първата бъбречна трансплантация за 2021 година. До...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Редки болести - нови терапевтични възможности
Редки болести - нови терапевтични възможности

Нови терапевтични възможности получават хората с редки болести, които доскоро се смятаха за нелеч...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Президентът удостои двама лекари от УМБАЛ „Александровска“ с най-високи държавни отличия
Президентът удостои двама лекари от УМБАЛ „Александровска“ с най-високи държавни отличия

На тържествена церемония президентът Румен Радев удостои с висши държавни отличия дейци на наукат...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Програма „ПостКовид“ за консултиране и долекуване в УМБАЛ „Александровска“
Програма „ПостКовид“ за консултиране и долекуване в УМБАЛ „Александровска“

От 8 февруари 2021г. УМБАЛ „Александровска“ стартира програма „ПостКовид“, насочена към пациенти,...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2021
Внезапно ни напусна неврологът д-р Стайко Сарафов
Внезапно ни напусна неврологът д-р Стайко Сарафов

На 59-годишна възраст внезапно почина д-р Стайко Сарафов – невролог с 32-годишен трудов стаж в УМ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2020
Коронавирусът взе първата жертва от екипа на УМБАЛ „Александровска“
Коронавирусът взе първата жертва от екипа на УМБАЛ „Александровска“

Едва на 38 години почина нашият приятел и колега д-р Калоян Куков - клиничен психолог в Клиниката...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2020
Педиатрията на УМБАЛ „Александровска“ получи модерен апарат за изследване на дишането
Педиатрията на УМБАЛ „Александровска“ получи модерен апарат за изследване на дишането

Педиатрията на УМБАЛ „Александровска“ се сдоби с иновативна система за определяне на белодробното...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2020
ХII национална кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания
ХII национална кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания

През декември УМБАЛ „Александровска“ отново ще партнира в традиционно провежданата 12-aта по ред ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2020
Диспансерът за бъбречно трансплантирани пациенти продължава дейността си
Диспансерът за бъбречно трансплантирани пациенти продължава дейността си

През последните дни упорито се тиражира твърдението, че Клиниката по нефрология и трансплантация ...