За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут, задачи и функции на национална медицинска институция.Днес УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

Болницата, чрез модерни методи и технологии, предоставя адекватна, достъпна и в някои области уникална по обем и качество медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечението на пациенти от цялата страна се осъществява на съвременно и високо професионално равнище, в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на действащите в Европейския съюз норми и стандарти.

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Болшинството от ръководителите на катедри към Медицински университет - София, както и основната част от националните и републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях оглавяват и националните медицински научни дружества и асоциации.

В клиничната база на Болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повечето лекари в България с възможност да участват в основни и тематични курсове, и индивидуални специализации. Единствено в Александровска болница се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

УМБАЛ „Александровска” е разположена на територия от 258 декара със структури, разположени в сграден фонд на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация.

Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, 3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. УМБАЛ "Александровска" разполага с 860 легла, от които 261 хирургични и 35 интензивни. Висшият медицински персонал е съставен от 440 души, 303 от които са едновременно и научно-преподавателски кадри към Медицински университет - София, 156 имат научна степен «Доктор» и «Доктор на медицинските науки», 90 са хабилитирани лица – 39 професори и 51 доценти.

Някои от структурите на Болницата са уникални по функции и значение за страната:

  • Клиника по Клинична алергология
  • Клиника по Детско-юношеска психиатрия е единствената университетска структура по детска психиатрия в България
  • Клиниката по Клинична имунологи е хранилище на Националната публична банка за стволови клетки
  • Клиниката по Нервни болести разполага с най-голямата у нас лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с Доплерова сонография и цветен Доплер. На нейната територия е и единствения в страната Инфузионен център за пациенти с редки болести
  • Клиника по Нефрология и трансплантация е единствената клиника в страната, в която се извършва подготовка на двойки донор / рецепиент – за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани)
  • Клиниката по Нуклеарна медицина притежава апарат за мултимодална образна диагностика - РЕТ/СТ, който се смята за най-бързо развиващия се образен метод в света с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията
  • Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология
  • Клиника по съдебна медицина и деонтология 
УМБАЛ Александровска създаде публикация
26 фев
Кампанията за набиране на доброволни донори на стволови клетки продължава в още градове
Кампанията за набиране на доброволни донори на стволови клетки продължава в още градове

След първата успешно проведена кампания в Перник, Варна и Шумен, в която се включиха 500 души, Бъ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
21 фев
Дарителски кампании „Заедно за надежда”
Дарителски кампании „Заедно за надежда”

Българският регистър за донори на костен мозък и стволови клетки - УМБАЛ „Александровска“, органи...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Млад мъж получи шанс за живот след бъбречна трансплантация в УМБАЛ „Александровска“
Млад мъж получи шанс за живот след бъбречна трансплантация в УМБАЛ „Александровска“

Жена на 57 години от Провадия, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на исхемичен мозъчен инсулт, ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Свободна позиция за лекар-специализант по нуклеарна медицина
Свободна позиция за лекар-специализант по нуклеарна медицина

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.69, ал.2 от Закона за лечебните...

Публикации

Кампанията за набиране на доброволни донори на стволови клетки продължава в още градове
Кампанията за набиране на доброволни донори на ствол...
Публикация
Дарителски кампании „Заедно за надежда”
Дарителски кампании „Заедно за надежда”
Публикация
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Кампания за ранно откриване на захарен диабет
Кампания за ранно откриване на захарен диабет

Центърът за превенция на захарен диабет и неговите усложнения в УМБАЛ „Александровска” организира...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
УМБАЛ „Aлександровска“ празнува 140-годишен юбилей
УМБАЛ „Aлександровска“ празнува 140-годишен юбилей

Екипът на най-старата университетска болница „Александровска“ днес (12 ноември) от 19:00 часа в з...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатен скрининг за хепатит C в УМБАЛ „Александровска“
Безплатен скрининг за хепатит C в УМБАЛ „Александровска“

От 11 ноември УМБАЛ „Александровска“ организира безплатни изследвания за инфекция с вируса на хеп...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни прегледи при кардиолог в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи при кардиолог в УМБАЛ „Александровска“

Кардиолозите от Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести стартират кампания с безплатни пр...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
УМБАЛ „Александровска“ с дискусия за диагностиката и лечението на рака на гърдата
УМБАЛ „Александровска“ с дискусия за диагностиката и лечението на рака на гърдата

Ако имате въпроси, свързани с рака на гърдата, нашите специалисти са готови да ви отговорят в рам...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
На всеки 40 секунди един човек прави опит за самоубийство
На всеки 40 секунди един човек прави опит за самоубийство

По данни на Световната федерация по психично здраве на всеки 40 секунди някъде по света човек се ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни мамологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни мамологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“

В рамките на октомври – Световен месец за борба с рака на гърдата, УМБАЛ „Александровска“ отново ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатен очен скрининг за диабетна ретинопатия и макулна дегенерация в УМБАЛ „Александровска“
Безплатен очен скрининг за диабетна ретинопатия и макулна дегенерация в УМБАЛ „Александровска“

По повод 28 септември – Световен ден на ретината, и 8 октомври – Международен ден на зрението, УМ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Учени представят най-модерните методи за превенция и диагностика на болестите на сърцето и мозъка
Учени представят най-модерните методи за превенция и диагностика на болестите на сърцето и мозъка

Научна конференция МР Балкан „Компютърно-базирана ядрено-магнитна резонансна образна диагностика ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Двама души получиха шанс за „нови“ бъбреци в УМБАЛ „Александровска“
Двама души получиха шанс за „нови“ бъбреци в УМБАЛ „Александровска“

Жена на 33 години от София, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчна хеморагия, даде шанс ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
IN MEMORIAM: Напусна ни д-р Анка Бистриан
IN MEMORIAM: Напусна ни д-р Анка Бистриан

След тежко боледуване, на 44-годишна възраст, почина д-р Анка Бистриан – специалист в Клиниката п...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Доц. Атанас Йонков оглави Клиниката по чернодробна хирургия на УМБАЛ „Александровска“
Доц. Атанас Йонков оглави Клиниката по чернодробна хирургия на УМБАЛ „Александровска“

След успешно издържан конкурс, от днес доц. Атанас Йонков е новият началник на Клиниката по обща ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Две бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“
Две бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“

Мъж на 67 години от Велико Търново, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на мозъчна хеморагия, дад...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Нобелов лауреат за медицина ще гостува в УМБАЛ „Александровска“
Нобелов лауреат за медицина ще гостува в УМБАЛ „Александровска“

Носителят на Нобелова награда за медицина проф. Филип Шарп от САЩ ще гостува в УМБАЛ „Александров...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ „Александровска“
Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ „Александровска“

Мъж на 49 години от Велико Търново, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на субдурален хематом, да...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни прегледи за профилактика на внезапната сърдечна смърт в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи за профилактика на внезапната сърдечна смърт в УМБАЛ „Александровска“

УМБАЛ „Александровска“ и Портал на пациента (www.portalnapacienta.bg) продължават стартиралата ми...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
УМБАЛ „Александровска“ има готовност да поеме изследванията с ПЕТ скенер
УМБАЛ „Александровска“ има готовност да поеме изследванията с ПЕТ скенер

Във връзка с информацията на Министерството на здравеопазването за липса на радиофармацевтици за ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни прегледи по повод Световната седмица на първичните имунни дефицити
Безплатни прегледи по повод Световната седмица на първичните имунни дефицити

Световната седмица на първичните имунни дефицити (ПИД) е глобална инициатива под надслов „Тествай...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
УМБАЛ „Александровска“ получи статут на акредитиран център за лечение на затлъстяването
УМБАЛ „Александровска“ получи статут на акредитиран център за лечение на затлъстяването

Поради високата честота на болестно затлъстяване сред българите, за което вече съществува ефектив...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Офталмолози от УМБАЛ „Александровска“ преглеждат безплатно деца
Офталмолози от УМБАЛ „Александровска“ преглеждат безплатно деца

УМБАЛ „Александровска“ за поредна година ще бъде партньор в кампанията за безплатен очен скрининг...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни очни прегледи за деца с диабет в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни очни прегледи за деца с диабет в УМБАЛ „Александровска“

Детският очен кабинет на УМБАЛ „Александровска“ ще работи утре, 16 март, благотворително за малки...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Проф. Петър Панчев получи Почетен знак за цялостен принос в трансплантациите
Проф. Петър Панчев получи Почетен знак за цялостен принос в трансплантациите

С официално юбилейно тържество в НДК УМБАЛ „Александровска“ отбеляза 50 години от първата бъбречн...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
50 години от първата органна трансплантация в България
50 години от първата органна трансплантация в България

УМБАЛ „Александровска“ в партньорство с Българското урологично дружество ще отбележи днес официал...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни консултативни прегледи за глаукома
Безплатни консултативни прегледи за глаукома

По повод Световната седмица за превенция на глаукомата от 10 до 16 март в Глаукомния кабинет на I...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
1,5 млн. българи са със свръхтегло
1,5 млн. българи са със свръхтегло

Приблизително 1,5 милиона от българското население е със свръхнаднормено тегло, като страната ни ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни прегледи при кардиолог
Безплатни прегледи при кардиолог

Специалистите от Клиниката по кардиология в УМБАЛ „Александровска“ консултират безсрочно и безпла...