За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут, задачи и функции на национална медицинска институция.Днес УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

Болницата, чрез модерни методи и технологии, предоставя адекватна, достъпна и в някои области уникална по обем и качество медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечението на пациенти от цялата страна се осъществява на съвременно и високо професионално равнище, в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на действащите в Европейския съюз норми и стандарти.

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Болшинството от ръководителите на катедри към Медицински университет - София, както и основната част от националните и републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях оглавяват и националните медицински научни дружества и асоциации.

В клиничната база на Болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повечето лекари в България с възможност да участват в основни и тематични курсове, и индивидуални специализации. Единствено в Александровска болница се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

УМБАЛ „Александровска” е разположена на територия от 258 декара със структури, разположени в сграден фонд на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация.

Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, 3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. УМБАЛ "Александровска" разполага с 860 легла, от които 261 хирургични и 35 интензивни. Висшият медицински персонал е съставен от 440 души, 303 от които са едновременно и научно-преподавателски кадри към Медицински университет - София, 156 имат научна степен «Доктор» и «Доктор на медицинските науки», 90 са хабилитирани лица – 39 професори и 51 доценти.

Някои от структурите на Болницата са уникални по функции и значение за страната:

  • Клиника по Клинична алергология
  • Клиника по Детско-юношеска психиатрия е единствената университетска структура по детска психиатрия в България
  • Клиниката по Клинична имунологи е хранилище на Националната публична банка за стволови клетки
  • Клиниката по Нервни болести разполага с най-голямата у нас лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с Доплерова сонография и цветен Доплер. На нейната територия е и единствения в страната Инфузионен център за пациенти с редки болести
  • Клиника по Нефрология и трансплантация е единствената клиника в страната, в която се извършва подготовка на двойки донор / рецепиент – за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани)
  • Клиниката по Нуклеарна медицина притежава апарат за мултимодална образна диагностика - РЕТ/СТ, който се смята за най-бързо развиващия се образен метод в света с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията
  • Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология
  • Клиника по съдебна медицина и деонтология 
УМБАЛ Александровска създаде публикация
13 юни
Безплатни прегледи за профилактика на внезапната сърдечна смърт в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи за профилактика на внезапната сърдечна смърт в УМБАЛ „Александровска“

УМБАЛ „Александровска“ и Портал на пациента (www.portalnapacienta.bg) продължават стартиралата ми...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
23 апр
УМБАЛ „Александровска“ има готовност да поеме изследванията с ПЕТ скенер
УМБАЛ „Александровска“ има готовност да поеме изследванията с ПЕТ скенер

Във връзка с информацията на Министерството на здравеопазването за липса на радиофармацевтици за ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
19 апр
Безплатни прегледи по повод Световната седмица на първичните имунни дефицити
Безплатни прегледи по повод Световната седмица на първичните имунни дефицити

Световната седмица на първичните имунни дефицити (ПИД) е глобална инициатива под надслов „Тествай...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
15 апр
УМБАЛ „Александровска“ получи статут на акредитиран център за лечение на затлъстяването
УМБАЛ „Александровска“ получи статут на акредитиран център за лечение на затлъстяването

Поради високата честота на болестно затлъстяване сред българите, за което вече съществува ефектив...

Публикации

Безплатни прегледи за профилактика на внезапната сърдечна смърт в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи за профилактика на внезапната сър...
Публикация
УМБАЛ „Александровска“ има готовност да поеме изследванията с ПЕТ скенер
УМБАЛ „Александровска“ има готовност да поеме изслед...
Публикация
УМБАЛ Александровска създаде публикация
25 мар
Офталмолози от УМБАЛ „Александровска“ преглеждат безплатно деца
Офталмолози от УМБАЛ „Александровска“ преглеждат безплатно деца

УМБАЛ „Александровска“ за поредна година ще бъде партньор в кампанията за безплатен очен скрининг...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
15 мар
Безплатни очни прегледи за деца с диабет в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни очни прегледи за деца с диабет в УМБАЛ „Александровска“

Детският очен кабинет на УМБАЛ „Александровска“ ще работи утре, 16 март, благотворително за малки...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
12 мар
Проф. Петър Панчев получи Почетен знак за цялостен принос в трансплантациите
Проф. Петър Панчев получи Почетен знак за цялостен принос в трансплантациите

С официално юбилейно тържество в НДК УМБАЛ „Александровска“ отбеляза 50 години от първата бъбречн...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
11 мар
50 години от първата органна трансплантация в България
50 години от първата органна трансплантация в България

УМБАЛ „Александровска“ в партньорство с Българското урологично дружество ще отбележи днес официал...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
27 фев
Безплатни консултативни прегледи за глаукома
Безплатни консултативни прегледи за глаукома

По повод Световната седмица за превенция на глаукомата от 10 до 16 март в Глаукомния кабинет на I...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
13 фев
1,5 млн. българи са със свръхтегло
1,5 млн. българи са със свръхтегло

Приблизително 1,5 милиона от българското население е със свръхнаднормено тегло, като страната ни ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
31 яну
Безплатни прегледи при кардиолог
Безплатни прегледи при кардиолог

Специалистите от Клиниката по кардиология в УМБАЛ „Александровска“ консултират безсрочно и безпла...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
УМБАЛ „Александровска“ с нов модерен ПET-скенер
УМБАЛ „Александровска“ с нов модерен ПET-скенер

Последното поколение ПЕТ/КТ (PET/CT) апарат с възможност за провеждане на всички видове хибридни ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“

Студът, вятърът и запрашеният въздух са сериозна заплаха за сърдечносъдовата система и повишават ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Национална кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания
Национална кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания

От 12 дo 14 ноември 2018г. УМБАЛ „Александровска“ по традиция ще бъде част от националната кампан...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Неврологът Лъчезар Трайков стана академик
Неврологът Лъчезар Трайков стана академик

Неврологът проф. Лъчезар Трайков е сред новоизбраните академици на БАН.   Събранието на академици...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Благотворителен спектакъл и ден на отворените врати в психиатрията на УМБАЛ „Александровска“
Благотворителен спектакъл и ден на отворените врати в психиатрията на УМБАЛ „Александровска“

На 10 октомври, по случай Световния ден на психичното здраве, Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „А...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Безплатни кинопрожекции по повод Световния ден за подкрепа на хората с алцхаймер
Безплатни кинопрожекции по повод Световния ден за подкрепа на хората с алцхаймер

Българското дружество по деменции, Медицинският университет в София, Българската академия на наук...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Две трансплантации на бъбрек завършиха успешно
Две трансплантации на бъбрек завършиха успешно

Мъж на 50 години от гр. Бургас, изпаднал в мозъчна смърт след хеморагичен инсулт, даде надежда за...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Две жени получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“
Две жени получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Мъж на 50 години от гр. Бургас, изпаднал в мозъчна смърт след хеморагичен инсулт, даде надежда за...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Да помогнем на д-р Иванова!
Да помогнем на д-р Иванова!

Д-р Ирена Иванова е служител в Спешното отделение на УМБАЛ „Александровска“. В момента е на лечен...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“

В периода 16 юли – 17 август специалистите от кардиологичната клиника на УМБАЛ „Александровска“ щ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
УМБАЛ „Александровска“ с най-модерния ехокардиограф в света
УМБАЛ „Александровска“ с най-модерния ехокардиограф в света

Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ се сдоби с най-съвременния ехокардиограф, прои...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Двама души с шанс за нов живот след трансплантация на бъбрек
Двама души с шанс за нов живот след трансплантация на бъбрек

Двама мъже получиха шанс за „нови“ бъбреци в УМБАЛ „Александровска“. Донорът е мъж на 30 години о...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Безплатни прегледи за имунни дефицити в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи за имунни дефицити в УМБАЛ „Александровска“

В периода 23 - 29 април УМБАЛ „Александровска” ще отбележи с редица прояви Световната седмица на ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Безплатни прегледи при кардиолог, пулмолог и гастроентеролог 
Безплатни прегледи при кардиолог, пулмолог и гастроентеролог 

Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ „Александровска“ започва едноседмична к...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
На 11 април отбелязваме Световния ден на шизофренията
На 11 април отбелязваме Световния ден на шизофренията

Шизофренията е сериозно психично заболяване, при което тежко страдат емоциите, волята и мисленето...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Безплатни прегледи за глаукома в УМБАЛ „Александровска”
Безплатни прегледи за глаукома в УМБАЛ „Александровска”

От 12 до 18 март в УМБАЛ „Александровка” ще се проведат безплатни прегледи за глаукома. Специалис...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
УМБАЛ „Александровска“ с отлична акредитационна оценка 
УМБАЛ „Александровска“ с отлична акредитационна оценка 

Със заповед №РД-17-50/1.03.2018г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, на основание За...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Безплатни кардиологични прегледи през март в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи през март в УМБАЛ „Александровска“

Специалистите от кардиологичната клиника на УМБАЛ „Александровска“ обявяват март за месец на сърд...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2018
Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ „Александровска“
Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ „Александровска“

Жена на 41 години с мозъчна смърт, вследствие на мозъчна хеморагия, даде надежда за по-добър живо...