За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут, задачи и функции на национална медицинска институция.Днес УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

Болницата, чрез модерни методи и технологии, предоставя адекватна, достъпна и в някои области уникална по обем и качество медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечението на пациенти от цялата страна се осъществява на съвременно и високо професионално равнище, в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на действащите в Европейския съюз норми и стандарти.

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Болшинството от ръководителите на катедри към Медицински университет - София, както и основната част от националните и републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях оглавяват и националните медицински научни дружества и асоциации.

В клиничната база на Болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повечето лекари в България с възможност да участват в основни и тематични курсове, и индивидуални специализации. Единствено в Александровска болница се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

УМБАЛ „Александровска” е разположена на територия от 258 декара със структури, разположени в сграден фонд на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация.

Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, 3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. УМБАЛ "Александровска" разполага с 860 легла, от които 261 хирургични и 35 интензивни. Висшият медицински персонал е съставен от 440 души, 303 от които са едновременно и научно-преподавателски кадри към Медицински университет - София, 156 имат научна степен «Доктор» и «Доктор на медицинските науки», 90 са хабилитирани лица – 39 професори и 51 доценти.

Някои от структурите на Болницата са уникални по функции и значение за страната:

  • Клиника по Клинична алергология
  • Клиника по Детско-юношеска психиатрия е единствената университетска структура по детска психиатрия в България
  • Клиниката по Клинична имунологи е хранилище на Националната публична банка за стволови клетки
  • Клиниката по Нервни болести разполага с най-голямата у нас лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с Доплерова сонография и цветен Доплер. На нейната територия е и единствения в страната Инфузионен център за пациенти с редки болести
  • Клиника по Нефрология и трансплантация е единствената клиника в страната, в която се извършва подготовка на двойки донор / рецепиент – за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани)
  • Клиниката по Нуклеарна медицина притежава апарат за мултимодална образна диагностика - РЕТ/СТ, който се смята за най-бързо развиващия се образен метод в света с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията
  • Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология
  • Клиника по съдебна медицина и деонтология 
УМБАЛ Александровска създаде публикация
23 окт
Екипът на доц. Добрин Василев със световно признание за научен принос в кардиологията
Екипът на доц. Добрин Василев със световно признание за научен принос в кардиологията

Американската кардиологична асоциация (АHA) награди за втори път екипа на Кардиологичната клиника...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
22 окт
УМБАЛ „Александровска“ набира доброволци
УМБАЛ „Александровска“ набира доброволци

УМБАЛ „Александровска“ набира доброволци - студенти (от последните курсове за обучение) и специал...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
15 окт
Проф. Дора Златарева е новоизбраният президент на Дивизията по неврорентгенология към UEMS
Проф. Дора Златарева е новоизбраният президент на Дивизията по неврорентгенология към UEMS

Проф. д-р Дора Златарева, дм, е част от екипа на Клиниката по образна диагностика в УМБАЛ „Алекса...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
6 окт
Доц. Димитър Буланов е новият декан на Медицинския факултет към МУ - София
Доц. Димитър Буланов е новият декан на Медицинския факултет към МУ - София

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Александровска“ доц. Димитър Буланов е новият декан на Медицинс...

Публикации

Екипът на доц. Добрин Василев със световно признание за научен принос в кардиологията
Екипът на доц. Добрин Василев със световно признание...
Публикация
УМБАЛ „Александровска“ набира доброволци
УМБАЛ „Александровска“ набира доброволци
Публикация
УМБАЛ Александровска създаде публикация
17 сеп
19 септември - Световен ден на донорите на стволови клетки
19 септември - Световен ден на донорите на стволови клетки

Световният ден на донорите на стволови клетки се отбелязва всяка година през третия уикенд на сеп...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
9 сеп
Юбилейна конференция за ОПЛ и педиатри – 115 години Първа детска клиника УМБАЛ „Александровска“
Юбилейна конференция за ОПЛ и педиатри – 115 години Първа детска клиника УМБАЛ „Александровска“

Пандемията от COVID-19 постави света в неочаквана ситуация, изправи ни пред предизвикателството д...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
20 авг
Уникален апарат за лазерно лечение на бъбречнокаменна болест заработи в УМБАЛ „Александровска”
Уникален апарат за лазерно лечение на бъбречнокаменна болест заработи в УМБАЛ „Александровска”

Сред най-новите придобивки на урологичната клиника в УМБАЛ „Александровска” е последен модел Холм...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
10 авг
БЧК щедро подпомогна УМБАЛ „Александровска“ в битката с COVID-19
БЧК щедро подпомогна УМБАЛ „Александровска“ в битката с COVID-19

Със средства, набрани от Националната благотворителна кампания „Заедно срещу COVID-19“, Български...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
30 юли
Aкад. Лъчезар Трайков поема Медицински университет - София
Aкад. Лъчезар Трайков поема Медицински университет - София

Неврологът от УМБАЛ „Александровска“ акад. Лъчезар Трайков е новоизбраният ректор на Медицински у...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
15 юли
УМБАЛ „Александровска” с нов метод за диагностика на невроендокринни тумори
УМБАЛ „Александровска” с нов метод за диагностика на невроендокринни тумори

УМБАЛ „Александровска” е първата столична болница, в която стартира иновативно и високотехнологич...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
16 юни
Проф. Георги Тодоров остава начело на Клиниката по хирургия в УМБАЛ „Александровска“ за период от три години
Проф. Георги Тодоров остава начело на Клиниката по хирургия в УМБАЛ „Александровска“ за период от...

След редовно издържан конкурс проф. Георги Тодоров продължава мениджмънта на Клиниката по хирурги...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
15 юни
В УМБАЛ „Александровска“ извършиха уникално по рода си контуриране на тялото при пациент с масивна загуба на тегло
В УМБАЛ „Александровска“ извършиха уникално по рода си контуриране на тялото при пациент с масивн...

Мъж, отслабнал със 70 кг за период от две години, потърсил услугите на специалистите от Клиниката...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
10 юни
Безплатни прегледи за глаукома и макулна дегенерация в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи за глаукома и макулна дегенерация в УМБАЛ „Александровска“

По повод на това, че епидемиологичната обстановка в страната възпрепятства отбелязването на Свето...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
1 юни
Безплатно изследване на стероидeн профил в лабораторията на УМБАЛ „Александровска“
Безплатно изследване на стероидeн профил в лабораторията на УМБАЛ „Александровска“

Основен приоритет на Клинична лаборатория и клинична фармакология (КЛКФ) на УМБАЛ „Александровска...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
8 май
УМБАЛ „Александровска“ с „галиева лаборатория“ за производство на два нови радиофармацевтика
УМБАЛ „Александровска“ с „галиева лаборатория“ за производство на два нови радиофармацевтика

На 07.05.2020 г. в УМБАЛ „Александровска” за пръв път се проведе позитронно-емисионна томография ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
7 апр
УМБАЛ „Александровска“ с PCR диагностика за COVID-19
УМБАЛ „Александровска“ с PCR диагностика за COVID-19

В Световния ден на здравето в УМБАЛ „Александровска“ отваря лаборатория за извършване на PCR диаг...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
10 мар
IN MEMORIAM: Почина урологът проф. Петър Симеонов
IN MEMORIAM: Почина урологът проф. Петър Симеонов

На 66 години, след дълго боледуване, ни напусна урологът проф. д-р Петър Симеонов, дмн. Проф. Сим...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
6 мар
Затлъстяването е свързано с развитието на близо 200 усложнения
Затлъстяването е свързано с развитието на близо 200 усложнения

Водещи специалисти дискутират в столицата подходите в превенцията и лечението на затлъстяването У...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2 мар
Безплатни консултативни прегледи за глаукома
Безплатни консултативни прегледи за глаукома

По повод Световната седмица за превенция на глаукомата, от 8 до 14 март 2020 г., в Глаукомния каб...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
26 фев
Кампанията за набиране на доброволни донори на стволови клетки продължава в още градове
Кампанията за набиране на доброволни донори на стволови клетки продължава в още градове

След първата успешно проведена кампания в Перник, Варна и Шумен, в която се включиха 500 души, Бъ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
21 фев
Дарителски кампании „Заедно за надежда”
Дарителски кампании „Заедно за надежда”

Българският регистър за донори на костен мозък и стволови клетки - УМБАЛ „Александровска“, органи...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Млад мъж получи шанс за живот след бъбречна трансплантация в УМБАЛ „Александровска“
Млад мъж получи шанс за живот след бъбречна трансплантация в УМБАЛ „Александровска“

Жена на 57 години от Провадия, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на исхемичен мозъчен инсулт, ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Свободна позиция за лекар-специализант по нуклеарна медицина
Свободна позиция за лекар-специализант по нуклеарна медицина

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.69, ал.2 от Закона за лечебните...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Кампания за ранно откриване на захарен диабет
Кампания за ранно откриване на захарен диабет

Центърът за превенция на захарен диабет и неговите усложнения в УМБАЛ „Александровска” организира...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
УМБАЛ „Aлександровска“ празнува 140-годишен юбилей
УМБАЛ „Aлександровска“ празнува 140-годишен юбилей

Екипът на най-старата университетска болница „Александровска“ днес (12 ноември) от 19:00 часа в з...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатен скрининг за хепатит C в УМБАЛ „Александровска“
Безплатен скрининг за хепатит C в УМБАЛ „Александровска“

От 11 ноември УМБАЛ „Александровска“ организира безплатни изследвания за инфекция с вируса на хеп...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни прегледи при кардиолог в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи при кардиолог в УМБАЛ „Александровска“

Кардиолозите от Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести стартират кампания с безплатни пр...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
УМБАЛ „Александровска“ с дискусия за диагностиката и лечението на рака на гърдата
УМБАЛ „Александровска“ с дискусия за диагностиката и лечението на рака на гърдата

Ако имате въпроси, свързани с рака на гърдата, нашите специалисти са готови да ви отговорят в рам...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
На всеки 40 секунди един човек прави опит за самоубийство
На всеки 40 секунди един човек прави опит за самоубийство

По данни на Световната федерация по психично здраве на всеки 40 секунди някъде по света човек се ...

УМБАЛ Александровска създаде публикация
2019
Безплатни мамологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни мамологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“

В рамките на октомври – Световен месец за борба с рака на гърдата, УМБАЛ „Александровска“ отново ...