За нас

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, известна като Александровска болница е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879 г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут, задачи и функции на национална медицинска институция.Днес УМБАЛ „Александровска” е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно-изследователската дейност.

Болницата, чрез модерни методи и технологии, предоставя адекватна, достъпна и в някои области уникална по обем и качество медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечението на пациенти от цялата страна се осъществява на съвременно и високо професионално равнище, в съответствие със законите, правилата за добра клинична практика и спазване на действащите в Европейския съюз норми и стандарти.

Със своя многопрофилен спектър, Университетска болница „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение.

Болшинството от ръководителите на катедри към Медицински университет - София, както и основната част от националните и републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са лекари и преподаватели от Александровска болница. Голяма част от тях оглавяват и националните медицински научни дружества и асоциации.

В клиничната база на Болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повечето лекари в България с възможност да участват в основни и тематични курсове, и индивидуални специализации. Единствено в Александровска болница се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

УМБАЛ „Александровска” е разположена на територия от 258 декара със структури, разположени в сграден фонд на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация.

Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, 3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. УМБАЛ "Александровска" разполага с 860 легла, от които 261 хирургични и 35 интензивни. Висшият медицински персонал е съставен от 440 души, 303 от които са едновременно и научно-преподавателски кадри към Медицински университет - София, 156 имат научна степен «Доктор» и «Доктор на медицинските науки», 90 са хабилитирани лица – 39 професори и 51 доценти.

Някои от структурите на Болницата са уникални по функции и значение за страната:

  • Клиника по Клинична алергология
  • Клиника по Детско-юношеска психиатрия е единствената университетска структура по детска психиатрия в България
  • Клиниката по Клинична имунологи е хранилище на Националната публична банка за стволови клетки
  • Клиниката по Нервни болести разполага с най-голямата у нас лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с Доплерова сонография и цветен Доплер. На нейната територия е и единствения в страната Инфузионен център за пациенти с редки болести
  • Клиника по Нефрология и трансплантация е единствената клиника в страната, в която се извършва подготовка на двойки донор / рецепиент – за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани)
  • Клиниката по Нуклеарна медицина притежава апарат за мултимодална образна диагностика - РЕТ/СТ, който се смята за най-бързо развиващия се образен метод в света с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията
  • Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология
  • Клиника по съдебна медицина и деонтология 
УМБАЛ Александровска създаде публикация
11 дек
УМБАЛ „Александровска“ с нов модерен ПET-скенер
УМБАЛ „Александровска“ с нов модерен ПET-скенер

Последното поколение ПЕТ/КТ (PET/CT) апарат с възможност за провеждане н...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
10 дек
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“

Студът, вятърът и запрашеният въздух са сериозна заплаха за сърдечносъдо...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
9 ное
Национална кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания
Национална кампания за диагностика и профилактика на кожните а...

От 12 дo 14 ноември 2018г. УМБАЛ „Александровска“ по традиция ще бъде ча...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
11 окт
Неврологът Лъчезар Трайков стана академик
Неврологът Лъчезар Трайков стана академик

Неврологът проф. Лъчезар Трайков е сред новоизбраните академици на БАН. ...

Прочетете още

Публикации

УМБАЛ „Александровска“ с нов модерен ПET-скенер
УМБАЛ „Александровска“ с нов модерен ПET-скенер
Публикация
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александро...
Публикация
УМБАЛ Александровска създаде публикация
8 окт
Благотворителен спектакъл и ден на отворените врати в психиатрията на УМБАЛ „Александровска“
Благотворителен спектакъл и ден на отворените врати в психиатр...

На 10 октомври, по случай Световния ден на психичното здраве, Клиниката ...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
5 сеп
Безплатни кинопрожекции по повод Световния ден за подкрепа на хората с алцхаймер
Безплатни кинопрожекции по повод Световния ден за подкрепа на ...

Българското дружество по деменции, Медицинският университет в София, Бъл...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
8 авг
Две трансплантации на бъбрек завършиха успешно
Две трансплантации на бъбрек завършиха успешно

Мъж на 50 години от гр. Бургас, изпаднал в мозъчна смърт след хеморагиче...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
8 авг
Две жени получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“
Две жени получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Мъж на 50 години от гр. Бургас, изпаднал в мозъчна смърт след хеморагиче...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
1 авг
Да помогнем на д-р Иванова!
Да помогнем на д-р Иванова!

Д-р Ирена Иванова е служител в Спешното отделение на УМБАЛ „Александровс...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
10 юли
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи в УМБАЛ „Александровска“

В периода 16 юли – 17 август специалистите от кардиологичната клиника на...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
21 юни
УМБАЛ „Александровска“ с най-модерния ехокардиограф в света
УМБАЛ „Александровска“ с най-модерния ехокардиограф в света

Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ се сдоби с най-съврем...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
27 апр
Двама души с шанс за нов живот след трансплантация на бъбрек
Двама души с шанс за нов живот след трансплантация на бъбрек

Двама мъже получиха шанс за „нови“ бъбреци в УМБАЛ „Александровска“. Дон...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
20 апр
Безплатни прегледи за имунни дефицити в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни прегледи за имунни дефицити в УМБАЛ „Александровска“

В периода 23 - 29 април УМБАЛ „Александровска” ще отбележи с редица проя...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
18 апр
Безплатни прегледи при кардиолог, пулмолог и гастроентеролог 
Безплатни прегледи при кардиолог, пулмолог и гастроентеролог 

Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ „Александровск...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
11 апр
На 11 април отбелязваме Световния ден на шизофренията
На 11 април отбелязваме Световния ден на шизофренията

Шизофренията е сериозно психично заболяване, при което тежко страдат емо...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
7 мар
Безплатни прегледи за глаукома в УМБАЛ „Александровска”
Безплатни прегледи за глаукома в УМБАЛ „Александровска”

От 12 до 18 март в УМБАЛ „Александровка” ще се проведат безплатни прегле...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2 мар
УМБАЛ „Александровска“ с отлична акредитационна оценка 
УМБАЛ „Александровска“ с отлична акредитационна оценка 

Със заповед №РД-17-50/1.03.2018г. на министъра на здравеопазването Кирил...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
27 фев
Безплатни кардиологични прегледи през март в УМБАЛ „Александровска“
Безплатни кардиологични прегледи през март в УМБАЛ „Александро...

Специалистите от кардиологичната клиника на УМБАЛ „Александровска“ обявя...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
26 фев
Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ „Александровска“
Две бъбречни трансплантации бяха извършени в УМБАЛ „Александро...

Жена на 41 години с мозъчна смърт, вследствие на мозъчна хеморагия, даде...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Mузикотерапия – принципи и въздействие
Mузикотерапия – принципи и въздействие

Музикотерапията е много всеобхватна и затова с течение на времето в нея ...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Клиниката по лицево-челюстна хирургия вече официално е част от „Александровска“
Клиниката по лицево-челюстна хирургия вече официално е част от...

В присъствието на ректора на МУ - София, експерти от страната, колеги, п...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Българската клинична и университетска неврология навърши 95 години
Българската клинична и университетска неврология навърши 95 го...

Българската клинична и университетска неврология навърши 95 години. Юбил...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Цигуларка оставя голямата сцена, за да се занимава с музикотерапия на психично болни хора
Цигуларка оставя голямата сцена, за да се занимава с музикотер...

В Световния ден на музикотерапията - 15 ноември, музикантите от акустичн...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Българската клинична и университетска неврология навършва 95 години
Българската клинична и университетска неврология навършва 95 г...

На 30 ноември в „Гранд хотел София“ в присъствието на повече от 100 воде...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Педиатричната клиника в „Александровска“ получи дарение от „Българската Коледа“
Педиатричната клиника в „Александровска“ получи дарение от „Бъ...

По инициатива на „Българската Коледа” педиатричната клиника в УМБАЛ „Але...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
С 16% се увеличават заплатите на лекарите в УМБАЛ „Александровска“
С 16% се увеличават заплатите на лекарите в УМБАЛ „Александров...

Представителите на двата синдиката (на КНСБ – д-р Р. Билюков и на КТ „По...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
ХОББ - сред водещите причини за смъртност, започва национална кампания „Дишам свободно“
ХОББ - сред водещите причини за смъртност, започва национална ...

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е сред най-разпростране...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Безплатно изследване на дишането по повод Световния ден за борба с ХОББ
Безплатно изследване на дишането по повод Световния ден за бор...

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е много сериозно и чест...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Благотворителен концерт на „Точка БГ“ и Цветина Панайотова в подкрепа на психично болните
Благотворителен концерт на „Точка БГ“ и Цветина Панайотова в п...

В Световния ден на музикотерапията - 15 ноември, музикантите от акустичн...

Прочетете още
УМБАЛ Александровска създаде публикация
2017
Две бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“
Две бъбречни трансплантации в УМБАЛ „Александровска“

53-годишен мъж от Велико Търново, изпаднал в мозъчна смърт в следствие н...

Прочетете още