ІІ Клиника по коремна хирургия
ІІ Клиника по коремна хирургия

Описание

Втора хирургия е водеща в областта на хирургията в България. Тук са разработени и въведени редица модификации и са установени принципи за работа, гарантиращи качеството на живот и благополучието на пациента.

Клиниката е основана през 1921 г. Нейн създател е проф. д-р Александър Станишев – изтъкнат за времето си учен, хирург и политик.
Втора хирургия е водеща в областта на хирургията в България. Тук са разработени и въведени редица модификации и са установени принципи за работа, гарантиращи качеството на живот и благополучието на пациента.
Клиниката разполага с 65 легла. Извършен е цялостен ремонт на отделението по хирургия на гастроинтестиналния тракт, на операционен блок, частичен ремонт на отделението по висцерална хирургия.

При нас можете да получите професионална помощ в пълен обем за следните групи заболявания:

 • злокачествени заболявания на стомах
 • злокачествени заболявания на дебелото черво;
 • злокачествени заболявания на панкреаса;
 • злокачествени заболявания на черен дроб и жлъчни пътища;
 • злокачествени заболявания на млечната жлеза;
 • злокачествени заболявания на еднокринните жлези;
 • заболявания на тънкото черво
 • лапароскопска хиругия на жлъчната система, при гастроезофагеална рефлуксна болест, заболявания на дебело черво, черен дроб, далак;
 • Едноскопско Ретроперитонелано остраняване на надбъбречна жлеза;
 • хернии на ингвинален канал и коремна стена;
 • доброкачесвени заболявания на коремни органи, ендокринни жлези, млечни жлези;
 • спешна хирургия (с изключение на травматизъм).

С качественото си обслужвяане и грижи на персонала Втора хирургия Ви предлага минимален болничен престой, професионална хирургична намеса и осигуряване на добро качество на живот след хирургичната намеса.
Клиниката е достигнала европейските и световни стандарти на работа чрез периодични специализации на наши специалисти във водещи клиники в Европа и света.
Покриваме изискването за Добра медицинска практика и сме едни от създателите на Хирургичните стандарти в страната.
В сайтът ще получите полезна информация за нашите специалисти, за видовете операции и за основните симптоми и лечение на третираните от нас заболявания.
При възникнали въпроси можете да се обърнете към нас на посочените координати.

Подробна информация за история на клиниката може да намерите тук.

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1