Направление по Хирургия на гастроинтестиналния тракт
Направление по Хирургия на гастроинтестиналния тракт

Описание

В отделението работят 11 хирурзи, 10 медицински сестри и 7 санитари. Разполага с 21 болнични легла 6 болнични стаи и една ВИП стая с всични екстри.

В отделението работят 11 хирурзи, 10 медицински сестри и 7 санитари. Разполага с 21 болнични легла 6 болнични стаи и една ВИП стая с всични екстри.

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1