Операционен блок
Операционен блок

Описание

Оборудвани сме и със най-съвременната лапароскопска апаратура. Дигиталните системи за визуализация постигат кристален образ с много висока резолюция, позволяваща детайлно представяне на структурите в човешкото тяло. Така вероятността за грешка се намалява до минимум.

Операционния блок на Втора хирургия се състои от 5 операционни зали и помощни помещения.

През 2004 г. e извършен цялостен ремонт на помещенията, като новата структура е изградена от 2 сектора и 4 зони, съответстващи на правилата за асептичност и хигиенните изисквания.
Наличието на 5 работни зали позволява извършването на 15 операции дневно – оперативна дейност, която малко клиники могат да постигнат. Екипът се състои от операционни сестри, обучени по съвременните изисквания на оперативната хирургия. Скъпоструващата и трудна за боравене техника изисква отговорност и постоянна концентрация. Операционните зали за снабдени с необходимата апаратура , с климатична инсталация.

Наличието на аудио система в блока прави приятна и по-малко стресираща работата на хирургичните екипи.За обучението на студенти е инсталирана директна видео връзка с аудиторията и конферентната зала. Така водещия оператор може дистанционно да води обучение на специализанти и курсисти в клиниката.

Оборудвани сме и със най-съвременната лапароскопска апаратура. Дигиталните системи за визуализация постигат кристален образ с много висока резолюция, позволяваща детайлно представяне на структурите в човешкото тяло. Така вероятността за грешка се намалява до минимум.
Операционния блок е оборудван с ултразвуков дисектор – Ultracision, с който операциите върху паренхимни органи стават много по сигурни и с минимална кръвозагуба. От една година разполагаме и с уред за термоаблация на чернодробни метастази, чрез който се избягва тежката травма и кръвозагуба за организма при чернодробна резекция и се постига адекватен терапевтичен ефект върху проблемните участъци на черния дроб. Уреда работи с помоща на мощен микропроцесор, който сам определя каква мощност и какъв обем електроенергия да подаде, за да може адекватно да се третира засегнатия участък. Това е съвременен метод за лечение, който клиниката скоро усвои след специално обучение от германски специалисти.

Работата на хирурга в операционна зала е работа, изпълнена постоянно със стресови ситуации.
Ежедневие е вземането на жизненоважни за пациента решения. Успешното приключване на всяка оперативна интервенция изпълва със смисъл професионалния живот на много хирурзи.

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1