Клиника по кардиология "Проф. Константин Чилов"
Клиника по кардиология "Проф. Константин Чилов"

Описание

Клиниката по кардиология е водещ сърдечно-съдов център, в който се осъществява диагностика и лечение на всички съдови заболявания – остри и хронични. Разполага с обучен инвазивен екип 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

За клиниката

Началник клиника - доц. д-р Добрин Василев, дм

Сертифицирана от 26.01.2012 г. по ISO – 9001 за качество на лечебната и диагностично-консултативната дейност в областта на кардиологията.

Клиниката по кардиология е водещ сърдечно-съдов център, в който се осъществява диагностика и лечение на всички съдови заболявания – остри и хронични. Разполага с обучен инвазивен екип 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

Разполага с две ангиографски зали и база от 44 легла.

Клиниката е център за ранна диагностика и лечение онкологични заболявания, както и за проследяване на онкологично болни. Въведена е модерна апаратура по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. за ранна диагноза и лечение тумори. Осъществява се емболизация на туморни формации; проследяване на пациенти, които провеждат химиотерапия и лъчетерапия; оценка на ефекта от провежданото лечение.

Структура

  • Отделение по неинвазивна кардиология и терапия

Началник отделение - д-р Рая Иванова, дм, главен асистент.

Разполага със стационар от 33 легла и VIP стая с едно легло.


Основни дейности:

-          профилактика на сърдечно-съдовите заболявания;

-          диагностика и лечение на всички форми на ИБС;

-          аритмии

-          периферно-съдова болест;

-          хронична сърдечна недостатъчност;

-          артериална хипертония;

-          възпалителни заболявания на перикарда и миокарда;

-          кардиомиопатии и т. н.

  • Отделение по функционална диагностика

Началник отделение - д-р Зоя Кунева, асистент

Извършване на всички функционални тестове: ЕхоКГ, стрес-ЕхоКГ, Холтер-ЕКГ, амбулаторно мониториране на артериалното налягане, тестове с натоварване на пътека и на лежащ велоергометър, фармакологични стрес-тестове, трансезофагеална ЕхоКГ, Долер на периферни съдове и екстракраниални мозъчни съдове, Доплер на периферни вени.

  • Интензивно отделение

Началник отделение - проф. д-р Румяна Търновска-Къдрева, дм

Разполага с 10 легла и 5 легла прединтензивно.

Лечение на ОКС със и без ST елевация, остра и изострена хронична застойна сърдечна недостатъчност, аритмии, критична исхемия на крайници, белодробен тромбоемболизъм, МСБ.

  • Инвазивно отделение

Началник отделение - доц. д-р Кирил Карамфилов, дм

Интервенционално лечение на ИБС – остър миокарден инфаркт без ST елевация, със ST елевация, стабилна стенокардия, нестабилна стенокардия, перкутанни интервенции на хронични оклузии и на графтове; функционално изследване, дясна катетеризация, оценка на хемодинамиката, мозъчна ангиография, периферна ангиография, венографии; периферно-съдова болест – балонни дилатации и стентиране, интраартериална фибринолиза при остра тромботична оклузия, остър исхемичен инсулт, критична исхемия на крайници, интервенционално лечение при БТЕ – локална фибринолиза, тромбаспирация, балонни дилатации при хронично-рецидивиращ БТЕ, поставяне на кава-филтър, реканализация на диализини фистули, емболизация на: тумори в различни зони, на миоми на матката, при простатна хиперплазия, при абнормни комуникации; реновазография, ренална денервация при трудна за лечение хипертония; оклудиране на предсърно ухо при предсърдно мъждене и контраиндикации за системна антикоагулация; изследване на абнормни съдови структури в различни области.

  • Направление електро-кардиостимулация

Началник - д-р Светослав Куртев, асистент.

Имплантация на постоянен електрокардиостимулатор, pro-MRI пейсмейкъри, CDT-P, CRT-D; екстракция на електроди, подмяна на пулсгенератори, ъпгрейд на устройства.

Обучение

Обучение на специализанти, продължаваща квалификация, специализирани курсове за неинвазивна и инвазивна диагностика и лечение.

Научна дейност

Организиране на научни форуми и симпозиуми, участие в международни научни форуми, гостлектори от чужбина.

Профилактична дейност

Организиране на кампании за безплатни прегледи на пациенти с артериална хипертония, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност.

Контакти

Клиника по Кардиология УМБАЛ „Александровска” ЕАД, ул. Св. Г. Софийски 1, ПК 1431.

Лекари: 02/9230 353; 585

Приемен кабинет и записване: 02/9230 339; 249

Канцелария: 02/9230 249.

1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" № 1