Отделение по белодробни болести
Отделение по белодробни болести

Описание

В пулмологичното отделение за диагностично уточняване и лечение се приемат пациенти с пневмонии, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма, БТЕ, дихателна недостатъчност, бронхиектазии...

Лечебна дейност

В пулмологичното отделение за диагностично уточняване и лечение се приемат пациенти с пневмонии, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма, БТЕ, дихателна недостатъчност, бронхиектазии, пациенти с рядко срещани белодробни заболявания и трудни диагностично-терапевтични случаи от белодробната патология

Отделението е утвърден водещ център за диагностика и лечение на пациенти с дихателни нарушения по време на сън и свързаните с тях нарушения - затлъстяване и метаболитен синдром, сърдечно-съдови нарушения и др. Към него функционират:

Център за функционално изследване на дишането, в който се извършват стандартизирани функционални изследвания на дишането и дифузионния капацитет, бронходилататорни и бронхопровокативни тестове, изследване на парциалното налягане на газовете (кислород и въглероден диоксид) и киселинно-алкалното състояние в артериалната кръв.

Бронхоскопски кабинет - извършват се инвазивни диагностични и терапевтични процедури - бронхоскопии с бронхоалвеоларен лаваж, щипкова и катетър-биопсия за извършване на микробиологично, цитологично и хистологично изследване; плеврална пункция и биопсия, трансторакална тънкоиглена биопсия.

Научна дейност

Основните научни тематики, които се разработват в отделението са:
• Пневмонии придобити в обществото - епидемиология, клинична характеристика, съвременна диагноза и лечение, усложнения;
• Пневмонии при имунодефицитни състояния;
• Белодробна туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция;
• Хиперкоагулационни състояния, циркулаторни нарушения и антифосфолипиден синдром в белодробните болести;
• Белодробен карцином - лабораторни и ендоскопски скрининг тестове за ранна диагностика; прогностични маркери, нови методи за ендоскопско терапевтично повлияване;
• Нарушения на дишането по време на сън - патофизиология, диагностика, лечение, припокриващи се синдроми;
• Хронична обструктивна белодробна болест - патофизиологични промени, диагностика, съвременни терапевтични подходи;
• Бронхиална астма - съвременни методи за диагностика и лечение.

1000, София, България, ул."Св. Георги Софийски" №1
+35929230575