Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. Стоян Киркович"
Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. Стоян Киркович"
1000, София, България, ул."Св. Георги Софийски" №1
+35929230723