Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. Стоян Киркович"

Клиника по пропедевтика на вътрешните болести "Проф. Стоян Киркович"

1000, София, България, ул."Св. Георги Софийски" №1
+35929230723