Клиника по нефрология
Клиника по нефрология

Описание

В Клиниката по нефрология се приемат пациенти от цялата страна с всички бъбречни заболявания

В Клиниката по нефрология се диагностицират и лекуват всички гломерулни, тубулно-интерстициални и съдови бъбречни заболявания, нефролитиаза, вродени и наследствени нефропатии, бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии и при диабет, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии. Приемат се пациенти от цялата страна с всички бъбречни заболявания.

Клиниката разполага с модерно оборудване:
• Три апарата за ултразвукова диагностика, единият от които е от най-висок клас, с възможности за Доплерова диагностика на бъбречни съдове; Еластография, 3D изображение – реконструкция, както и контраст-усилена ехография;
• Зала с инструментариум за пункционна бъбречна биопсия и пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол;
• Апарат за плазмафереза и имуноабсорбция;
• Апарат за ЕКГ;
• Holter за 24-часово мониториране на артериалното налягане;
• Монитор за ЕКГ, пулсова честота и артериално налягане;
• Перфузори.

1000, София, България, бул. "Св. Георги Софийски" № 1