Клиника по диализно лечение
Клиника по диализно лечение

Описание

В клиниката се лекуват пациенти над 18 г. от София и цялата страна: за лечение на хронична, хронична обострена и остра бъбречна недостатъчност, предоперативна и трансплантационна диализа и всички извън телесни методи за очистване на кръвта и др.

Лечебно-диагностичните възможности на Клиниката по диализно лечение са в следните области: лечение на хронични бъбречни заболявания 5 стадий, хронични бъбречни заболявания обострена и ОБУ, предоперативна, следоперативна и пост-трансплантационна диализа, перитонеална диализа, хирургия на всички видове траен съдов достъп – създаване на артерио-венозна фистула – дистална, кубитална, реверсна; имплантация на съдови протези за провеждане на хемодиализа, имплантиране на постоянни и временни катетри за съдов достъп за хемодиализа, както и катетри за провеждане на перитонеална диализа; хирургично и консервативно лечение на усложненията на диализното лечение; диагностика и рехабилитация на пациенти с ХБЗ на диализа, включващо и физиотерапия, кинезитерапия, масаж и лечебна гимнастика. Осъществява се постоянен лабораторен контрол на определени показатели.

В клиниката се лекуват пациенти над 18 г. от София и цялата страна: за лечение на хронична, хронична обострена и остра бъбречна недостатъчност, предоперативна и трансплантационна диализа и всички извън телесни методи за очистване на кръвта: хемодиализа, КАПД (континюирана амбулаторна перитонеална диализа), артерио-венозна хемофилтрация, хирургия на всички видове траен съдов достъп – създаване на артерио-венозна фистула – дистална, кубитална, ревърсна; артерио-венозна съдова протеза на ръка и бедро, инплантация и инсталиране на постоянен катетър (пермкат) и лечение на усложнения на трайния съдов достъп, КАПД хирургия, хирургия на карпалния синдром, както и всички видове съдов достъп.

В Клиниката по диализа се осъществява прием на пациенти от всички райони на София, както и от цялата страна по следните клинични пътеки:
КП 183 „КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРИ КОРЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”
КП 162 „ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТЪНКИ И ДЕБЕЛИ ЧЕРВА СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ”
КП № 61 „ОСТЪР И ОБОСТРЕН ХРОНИЧЕН ПИЕЛОНЕФРИТ”
КП № 68 “ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ”
КП №197 „КОНСТРУИРАНЕ НА ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП ЗА ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА” 

1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" № 1