д-р Весела Михнева
д-р Весела Михнева
Ендокринология и болести на обмяната
Доц. Цветелина  Тотомирова
Доц. Цветелина Тотомирова
Ендокринология и болести на обмяната
Проф. Георги Попов, дмн
Проф. Георги Попов, дмн
Инфекциозни болести
д-р Албена Факирова
д-р Албена Факирова
Обща и клинична патология
д-р Теодора  Димитрова
д-р Теодора Димитрова
Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Николай Иванов
Д-р Николай Иванов
Ортопедия и травматология
д-р Катя Асенова
д-р Катя Асенова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Никола Руменов Харисков
д-р Никола Руменов Харисков
Ортопедия и травматология
д-р Васил Венцеславов Шишков
д-р Васил Венцеславов Шишков
Пневмология и фтизиатрия
д-р Жанет Узунова
д-р Жанет Узунова
Пневмология и фтизиатрия
д-р Зорка Начева Рамшева
д-р Зорка Начева Рамшева
Клинична лаборатория
д-р Атанас Янев
д-р Атанас Янев
Пневмология и фтизиатрия
д-р Александра Червениванова
д-р Александра Червениванова
Пневмология и фтизиатрия