Клиника по белодробни болести
Клиника по белодробни болести

Описание

Клиниката по белодробни болести към ВМА - София предлага възможности за съвременна диагностика и лечение на заболявания, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система и друга патология от вътрешната медицина, изискваща референтна преценка.

Основни дейности:

Клиниката по белодробни болести извършва следните основни дейности свързани с :

Медицински грижи – диагностика и лечение на болести, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система и друга патология от вътрешната медицина, изискваща референтна преценка

Работа по клинични пътеки - ”ХОББ в екзацербация”, “Бронхиална астма в пристъпен стадий” и “Пневмония” по програма на ЗОК (клинични пътеки № 34, 35 и 36) 

Медицинска и военномедицинска експертиза на трудоспособността

Консултативна помощ –клинични случаи, засягащи болестите на дихателната система участие в изготвяне, провеждане и контрол на програми в областта на общественото здравеопазване

Научно-учебна дейност – обучение на специализанти по вътрешни и белодробни болести, организиране и участие в квалификационни курсове, клинични обсъждания и колегиуми, клинични проучвания, национални и международни симпозиуми, конференции и конгреси

Специфични услуги:

Предлага следните специфични услуги – извършване и интерпретация на резултати от неинвазивни и инвазинвни диагниостични процедури :

 • Спирометрия
 • Телесна плетизмография
 • Бронхопровокационни тестове
 • Механика на дишането, дифузионен капацитет
 • Кръвно-газов анализ и киселинно-алкално равновесие
 • Ендоскопско изследване и лечение на дихателната система
 • Плеврална пункция и биопсия
 • Разчитане на стандартни рентгено-, томо- и компютъртомографии на гръдния кош
 • Туберкулинов кожен тест
 • Диагноза и лечение на дихателни проблеми, свързани с нарушения на съня
 • Лечение на остра и хронична дихателна недостатъчност чрез неинвазивна механична вентилация
 • Специализирана консултативна дейност

Екип:

Началник на Клиниката е доц. Коста Костов – член на Европейски и Световни дружества и асоциации по Белодробни болести. Той ръководи екип от опитни лекари, с необходимата квалификация. Всички те са специалисти по вътрешни и белодробни болести. Някои от тях имат допълнителна квалификация по интензивна медицина, военно-полева терапия, функционална диагностика, бронхология, неинвазивна вентилация, абдоминална и плеврална ехография.

Всички лекари в звеното са членове на Българското дружество по белодробни болести, чрез което се поддържат активни контакти с Клиники по белодробни болести и пневмофтизиатрични диспансери в страната. 

Апаратура:

 • флексибилна видеобронхоскопска система EVIS – EXERA BFT-160 на фирма Olympus и видеоригиден бронхоскоп WOLF с пълен набор от ендоскопски инструмени,
 • пневмотахографи на фирма Jaeger, апарати MasyerLab и MasterScreen и със спирометър Spiro Classic, плетизмограф MasterLab, апарат за дифузионен капацитет, апаратура EosSprint на Jaeger за велоергометрични тестове , апарат за кръвно-газов анализ
 • ЕКГ – апарат
 • Подвижен ехограф
 • Небулизатори
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3