Клиника по обща урология
Клиника по обща урология

Описание

Извършва всички видове операции при заболявания на бъбрека, уретера, пикочния мехур, простатната жлеза и външните полови органи, трансуретрална и лазерна хирургия на долния уринарен тракт, ендоскопско лечение на заболяванията на горния уринарен тракт, ЕКЛ на бъбречни и уретерални камъни

Диагностично-лечебната дейност обхваща контингента на МО, посочен със Заповед на Министъра на отбраната, работещите в МВР, български граждани по линия на здравната каса, български и чужди граждани срещу заплащане. Клиниката е част от Катедрата по урология и нефрология на ВМА.

Консултативна дейност - Клиниката осигурява консултативна дейност по отношение на другите клинични звена на болницата, както и на други болнични заведения в състава на ВМА.

Експертизна дейност - Осъществява се експертизна дейност по отношение на наборници, наборни и кадрови военнослужещи

Учебна дейност - Клиниката по обща урология е база за следдипломна специализация по урология. Системно провежда тематични курсове за повишаване на квалификацията на специалисти по линия на СДК. Организират се курсове за обучение на медицински офицери и медицински сестри.

Научна дейност: Включва участие в национални и международни научни конгреси, симпозиуми, конференции, публикации в наши и чужди списания, разработване на научни теми, проучване и внедряване на нови медикаменти, внедряване на нови оперативни методи.

Апаратура:

 • Ро апарат “Simens” с две работни места
 • Литотриптер “Lithostar “ на фирма “Siеmens”
 • Ехографски апарат “Bruliker
 • Ехографски апарат A loka, с възможности да трансабдоминална
 • И трансректална ехография и доплерсонография
 • Апаратура за лазерна хирургия на фирма Lumenis –Versa Pulse –Power Suite
 • Уретерореноскопи
 • Нефроскопи
 • Уретеротом
 • Резектоскопи
 • Уретротоми
 • Урофлоуметър
1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" № 3