Отделение по  нефрология
Отделение по нефрология

Описание

​В отделението се прилагат методи за диагностика (лабораторни и образни изследвания, бъбречна биопсия) и лечение на възпалителни заболявания на отделителната система, гломерулонефрити, гломерулни увреждания при артериална хипертония, захарен диабет и други заболявания.

Отделението работи в тясно сътрудничество с клиниките по „Ендоурология и ЕКЛ” и „Обща урология” и с отделението по „Диализно лечение”, като по този начин се осигурява комплексен подход в лечението на пациенти с нефрологични и урологични заболявания. То е част от Катедрата по урология и нефрология на ВМА.

1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" № 3