Клиника по офталмология
Клиника по офталмология

Описание

Клиниката по очни болести е създадена преди повече от четиридесет години, като до днес през нея са преминали на специализация и са обучени над 50 специалисти по очни болести. Разполага със съвременна диагностична апаратура и прилага всички съвременни диагностични и лечебни методи.

Лечебната дейност на клиниката е свързана с:

  • Профилактика и лечение на всички социално значими очни заболявания
  • Хирургично и микрохирургично лечение на очите
  • Експертиза на очните заболявания; Военномедицинска експертиза.
  • Оказване на спешна специализирана офталмологична помощ.

Основните дейности на клиниката по Очни болести са свързани с:

  • Катаракта - хирургично лечение, факоемулсификация с ултразвук, Verion  асистирана факохирургия
  • Глаукома – терапевтично и хирургично лечение.
  • Хирургия на ретината
  • Лазерна терапия при диабет
  • Пластична хирургия на клепачите
  • Възпалителни и дегенеративни заболявания на окото

Медицинска апаратура:

1.Операционен микроскоп с възможности за всички микрохирургични оперативни интервенции на преден и заден очен сегмент.

2.Апаратура за хирургично отстраняване на лещата с възможности за ултразвукова факоемулсификация с апарати на Legacy, Infinity, Accurus.

3.Апаратура за предна и задна витректомия с апарати на Legacy, Infinity, Accurus.

 4.Диоден лазер /670 nm/ с възможности за лазер терапия на всички видове дегенеративни и съдови заболявания на окото.

 5.Nd:YAG- лазер /1064 nm/ за извършване на капсулотомия.

 6.Автоматичен периметър.

 7.Безконтактен тонометър.

 8.Ендолазер.

 9.Индиректна офталмоскопия.

 10.За нуждите на трудовата и военнолекарска експертиза единствено в страната се прилага метода за обективна визуметрия по Гюнтер. Едновременно с това се прилага компютърна авторефрактометрия и никтометрия.

Прием на пациенти:

Военнослужещите и офицерите от резерва се лекуват, заплащайки само потребителска такса от /3/ три лева на ден. Ветераните от войната /УОВ/ не заплащат никакви такси.

 Клиниката приема цивилни пациенти от цялата страна по медицински индикации срещу заплащане.

 Приемат се пациенти по клинични пътеки №47 /екстракапсуларна екстракция на катаракта/, №48 /факоемулсификация/ и №49 /оперативно лечение на глаукома.

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3