Клиника по ендокринология и болести на обмяната
Клиника по ендокринология и болести на обмяната
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3