Клиника по физиотерапия и рехабилитация
Клиника по физиотерапия и рехабилитация

Описание

Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация е водеща в Европа в областта на рехабилитационната медицина.

В Клиниката по физиотерапия и рехабилитация се извършват: 

 • Лечебно –диагностична дейност - диагностика и лечение на болните от всички клиники и звена на ВМА, лечение на лежащо болни в отделението „Ранна болнична рехабилитация”към клиниката по клинични пътеки №№ 236,237,238,239,241,244 и лечение на амбулаторния поток от страната и чужбина.
 • Учебно-преподавателска дейност - база за провеждане на специализация и държавен изпит по специалността “ Физикална медицина и рехабилитация” , курсове за СДО по специалността, обучение на рехабилитатори, методисти по ЛФК, стажове на обучаващи се в НСА. Наличие на учебен фонд по преподаваните дисциплини. Осигуряване на учебния процес.
 • Научноизследователска дейност - основна база за докторанти по “Физикална медицина и рехабилитация”. Защитени две дисертации. В момента се разработват три докторски дисертации.

Специфични услуги:

За контингент с право на безплатно лечение по клинични пътеки № 236, 237, 238, 239, 241, 244 по Наредба №22/09.12.1997 г. и всички нуждаещи се от рехабилитационно лечение от страната и чужбина срещу заплащане в касата на ВМА:

 • Магнитотерапия със съвременна апаратура
 • Екстензионна апаратура за заболявания на периферната нервна система и опорно-двигателния апарат
 • Нискоинтензивна лазерна терапия /лазерпунктура/ за заболявания на опорно-двигателния апарат
 • Акупунктура
 • Лазертерапия при ревматологични заболявания, труднозаздравяващи рани и др.
 • Басейни за извършване на подводна лечебна гимнастика
 • Сауна с басейн за метаболитни и други заболявания
 • Съвременни солариуми за профилактика и лечение
 • Зала за електросън
 • Швейцарски вариант на “бягаща вълна” за заболявания в областта на ревматологията, на ПНС /периферната нервна система/ и ОДА/ опорно-двигателния апарат/
 • Съвременни зали за инхалации
 • Парафинолечение
 • От началото на 2006 г. – единствено в България – обслужване на секторите по електро- и светлолечение с най-актуална апаратура в Европа
 • След март 2006 г. – уникална апаратура във водолечебния сектор
 • Сектор кинезитерапия, съобразен с всички европейски изисквания

Клиниката по Физиотерапия и рехабилитация е водеща в Европа в областта на рехабилитационната медицина.

1000, София, България, ул. "Св. Георги Софийски" № 3