За нас

“ДКЦ ІІ – София” ЕООД се намира в центъра на Столицата с адрес – ул. “Хан Крум” №1. Лечебното заведение разполага с 13 кабинета и една манипулационна. ДКЦ ІІ София разполага и със сектор “Образна диагностика”, извършващ рентгенологична и ултразвукова диагностика, и клинична лаборатория.

В лечебното заведение работят следните специалисти: 

Лечебното заведение работи със следните договорни партньори:

  • НЗОК
  • Договори със ЗОК:

- “ДЗИ животозастраховане”

- “Евроинс – здравно осигуряване ЗЕАД” АД

- ЗОК “ Надежда”

- “Булстрат здраве”

- ЗОК “Фи Хелт” АД

- ОЗОК “Здравно застраховане”

- “ЗАД България” АД

- “Токуда здравно застраховане” ЕАД

- ЗК Уника България

- Застрахователен фонд "Доверие"

- Застрахователно дружество "Евроинс"

- ЗОИ

  • Договори за профилактични прегледи

Лечебното заведение работи с платени пациенти. Извършва се дейност по клинични изпитвания на лекарства по договори.