Описание

ІІ-ра САГБАЛ “Шейново” предоставя услуги отговарящи на стандартите на добра медицинска практика. Развива иновационни технологии в областта на акушерство и гинекологията, неонатологията и анестезиологията.

Екипът на болницата работи в посока на превенция, профилактика и лечение на рисковата бременност, стерилитета и онкологичните заболявания на женската полова система и млечната жлеза.

Болницата е база за обучение в областта на АГ и неонатологията.
Болница Шейново е акредитирана с най-висока "отлична" оценка от Министерство на здравеопазването.

II САГБАЛ Шейново е водеща в страната по брой раждания и гинекологични операции.

Днес болницата е общинска собственост с разгърната площ от 4300 кв.м. Разполага с 200 легла, пет отделения, диагностично – консултативен блок с параклинични звена, аптека и административно – стопански блок. В болницата работят 290 служители, от които 64 лекари и 127 акушерки и лаборанти. От години II САГБАЛ „Шейново” е на едно от първите местапо раждаемост и качество на медицинските услуги. Успешно развива ендоскопската хирургия , ранната пренатална диагностика, Доплер, 3D и 4D ултразвуково изследване. В болницата се работи сериозно по превенция и профилактика на онкологичните, урогениталните заболявания и безплодието, като е обзаведена с модерна и съвременна апаратура. Голяма част от лекарите са участници в международни конгреси, конференции и специализации. Ежегодно в болницата се обучават стажанти и специализанти. Мисията на болницата – да бъде водеща в майчиното и детското здравеопазване – е белязана от историята и предопределена от амбицията и способностите на целия екип на II САГБАЛ „Шейново”.