За нас

ДКЦ "Поликлиника Казанлък" ЕООД е най-голямото здравно заведение за извънболнична медицинска помощ в община Казанлък.Обслужва населението на 5 общини - Казанлък, Павел Баня, Гурково, Николаево и Мъглиж.

В ДКЦ "Поликлиника Казанлък" ЕООД работят 26 лекари и 23 специалисти по здравни грижи.Разполага със специализирани кабинети по 16 медицински специалности, медикодиагностична клинична лаборатория, медикодиагностична лаборатория по образна диагностика, сектор по физикална и рехабилитационна медицина, манипулационна.

Структура:

Звено СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ с 3 сектора :


ХИРУРГИЧЕН СЕКТОР включващ специализирани кабинети  по:

1.Хирургия

2.Ортопедия и травматология

3.Очни болести

4.УНГ болести

5.Акушерство и гинекология


ТЕРАПЕВТИЧЕН СЕКТОР включващ специализирани кабинети по:

1.Кардиология

2.Гастроентерология

3.Ендокринология и болести на обмяната

4.Пневмология и фтизиатрия

5.Вътрешни болести

6.Нервни болести

7.Кожни и венерически болести

8.Психиатрия

СЕКТОР ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА включващ

1.Специализиран приемен кабинет по физикална и рехабилитационна медицина

2.Кабинет за процедури по светло и електролечение, топло и аерозололечение, кинезитерапия, масаж и салон по лечебна физкултура

СЕКТОР ЗДРАВНИ ГРИЖИ включващ:

1.Регистратура

2.Манипулационна

МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО включващо две медикодиагностични лаборатории

1.МДЛ заобразна диагностика включваща

 - ехографски кабинети -1

 -рентгенови кабинети - 3

 -графичен

 -мамографичен

 -скопичен

 -секторни дентографии

2.Медико-диагностична клинична лаборатория

АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКО ЗВЕНО включващо:

АДМИНИСТРАТИВНО -УПРАВЛЕНСКИ СЕКТОР

1.Управител

2.Главна медицинска сестра

3.Специалист "Управление на човешките ресурси и ТРЗ"

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН СЕКТОР включващ
1.Главен счетоводител

2.Счетоводител и касиер

СТОПАНСКИ СЕКТОР включващ

Помощен персонал и санитари