Едис Мурадов Абтулов
Едис Мурадов Абтулов
Студент по друга медицинска специалност
Мария Айвазова
Мария Айвазова
Студент по обществено здраве
Константина Зупова
Константина Зупова
Студент по обществено здраве
Таня Кьосева
Таня Кьосева
Студент по медицина
д-р Николай Назлъмов
д-р Николай Назлъмов
Образна диагностика
Динко  Динев
Динко Динев
Физикална и рехабилитационна медицина