Неонатология
Неонатология

Описание

Неонатологичнно отделение е окомплектовано с най-съвременна апаратура за интензивно лечение на рискови новородени. В отделението работят висококвалифицирани лекарски реанимационни екипи.

Медицинско оборудване:

* модерни кувьози за отглеждане на рискови бебета
* съвременна апаратура за първична и продължителна реанимация на новородени
* респиратори от висок клас
* монитори
* перфузори
* реанимационни маси
* лампи за интензивна и конвенционална фототерапия
* електронна теглилка
* подвижна масичка за тоалет на новороденото и др.

Основни дейности:
* Интензивно лечение на новородени деца от родилна зала на МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Център
* Съвременни методи за изкуствена белодробна вентилация в неонаталния период
* Сърфактант терапия при неонатален респираторен дисстрес синдром
* Пре- и постоперативна реанимация на новородени с малформация на дихателната и храносмилателната системи
* Спешна комплексна диагностика на новородени с церебрална патология /неврологичен статус, трансфонтанелна ехография, ликворна диагностика/
* Колаборация с многопрофилни педиатрични специализирани лаборатории, осигуряващи съвременна диагностика на трудни за диагноза случаи
* Профилактика и своевременна диагностика и лечение на новородени с ретинопатия
* Своевременна диагностика чрез слухови евокирани потенциали и лечение на новородени с вродена глухота
* Скрининг и лечение на новородени за дисплазия на тазабедрената става

Консултативни дейности:
* Рискови новородени със забавена кардио-пулмонална адаптация, нуждаещи се от проследяване на физическото и нервно-психическото развитие
* Недоносени деца с бронхо-пулмонална дисплазия и ретинопатия на недоносеността
* Новородени с хипербилирубинемия
* Деца с перинатална асфиксия и неврологична симптоматика в неонаталния период
* Деца с оперативни интервенции във веонаталния период

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 84