Образна диагностика
Образна диагностика

Описание

Отделението по образна диагностика осигурява обслужване , както на лежащо болни в МБАЛ „Свети Иван Рилски", така и на амбулаторни пациенти, ползвайки най-модерна апаратура.

Сред апаратурата са:
* Мултидетекторни спирални скенери - 2 бр., с работни станции за постпроцесинг и възможности за дву- и триизмерни реконструкции и цветни изображения. Извършва изследвания на глава, гръден кош, корем, костна система, сърце и периферни съдове.

* Конвенционални рентгенови апарати, с които се провеждат качествени дигитални изследвания на белия дроб, корема и костната система, както и контрастни изследвания на храносмилателната и урогениталната система.
* Мамографски апарат, който отговаря на всички европейски изисквания и е съобразен със съществуващите стандарти за минимално лъчево натоварване и радиологичен риск.
Цялата апаратура представя последните тенденции в образната диагностика на „General Electric" и е уникална за региона.

Отделението в МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Център разполага с:

* компютърно-томографски кабинет
* рентгенов кабинет
* мамографски кабинет
* ехографски кабинет

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 84