Клинична лаборатория
Клинична лаборатория

Описание

Клинична лаборатория разполага с високоспециализирана съвременна и модерна апаратура, с която се извършва широка гама от изследвания, позволяваща висока точност и достоверност на резултатите.

За гарантиране на качеството на извършваните от Клинична лаборатория изследвания се прилага строга система на вътрешен и междулабораторен качествен контрол.

За всички провеждани изследвания лабораторията притежава сертификати от Българското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории.

В лабораторията работи екип от висококвалифицирани специалисти, които ще Ви помогнат при назначаването на правилните изследвания и интерпретирането на Вашите резултати.
Лабораторията има договор с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, с корпоративни клиенти в рамките на профилактични програми на болницата и Медицинския Център, както и с пациенти от платения прием.
Разполагаме с интегрирана Лабораторно Информационна Система (ЛИС) с възможност за архивиране на резултати от всички проведени изследвания и електронна идентификация на всяка проба, както и за online проверка на вашите резултати.

Работно време:

Клинична лаборатория към МЦ „Трета поликлиника" (до МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Център) работи по договор с НЗОК в следните дни и часове:
Понеделник до петък - 7:30 ч. - 18:00 ч.
Събота - 9:00 ч. - 13:00 ч.
Неделя - ПОЧИВЕН ДЕН.

Клинична лаборатория към МЦ „Трета поликлиника" (в сградата на МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Парк) работи 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО, включително в почивни и празнични дни.

Лабораторията разполага с интегрирана лабораторна информационна система с възможност за архивиране на резултати от всички проведени от Вас изследвания и електронна идентификация на всяка проба. Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платения прием. Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.

Изтегли и разпечатай:Искане за лабораторно изследване с ЦЕНОРАЗПИС

Апаратура:

Клиничната лаборатория към МБАЛ„Св. Иван Рилски" гр. Стара Загора разполага със високотехнологична апаратура и работи по международно утвърдени аналитични методи -
* МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Център (Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 84)
1. Автоматичен биохимичен анализатор Cobas Integra 400 plus - Roche Diagnostics Deutschland , Автоматичен биохимичен анализатор ACE Алера
2. Кръвно газов и електролитен анализатор Omni C- Roche Diagnostics Deutschland.
3. Автоматичен коагулометър Sysmex CA 660- Siemens Healthcare Diagnostics и полуавтоматичен коагулометър Start 4.
4. Автоматичен имунологичен анализатор- хормони и туморни маркери Cobas е 411- Roche Diagnostics
5. Автоматичен хематологичен анализатор Medonic М20
6. Автоматичен глюкоанализатор- за анализ на кръвна захар Biosen C_linе
9. Микроскопи Olympus CX 21, Центрофуга за урини , Центрофуга за кръв - Rotofix - 32 A
10. Aпарат за уринен анализ - Combi scan 100, Миксер и автоматичен апарат на КАВЕ за отчитане на утайки

* МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Парк (Стара Загора, ул. Дунав №1)
1. Консолидирана система за имунологични, биохимични и електролитни анализи, включваща:
- Имунологичен анализатор Immulite 2000 XPi- производител Siemens Healthcare Diagnostics
- Биохимичен анализатор Dimension RxL Max- производител Siemens Healthcare Diagnostics
- Робот за управление на проби VersaCell- производител Siemens Healthcare Diagnostics
Prisca 5.0 Софтуер за изчисление на риска от Синдром на Даун (Trisomy 21) и Синдром на Едуардс (Trisomy 18) Siemens Healthcare Diagnostics
2. Автоматичен коагулометър Sysmex СА-1500. Siemens Healthcare Diagnostics .
3. Автоматичен хематологичен анализатор с 5-типно флоуцитометрично броене на левкоцити ADVIA 2120i- Siemens Healthcare Diagnostics
4. Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex KX-21N - производител Sysmex Corporation, Япония;
5. Кръвно газов и електролитен анализатор АВL 800. Производител Radiometar Deutschland
6. Автоматичен глюкоанализатор -за анализ на кръвна захар Biosen C_linе
7. Автоматичен апарат за уринен анализ H800
8. Миксер КАВЕ, Микроскопи Olympus CX 21, Микроскоп с вградена камера Olympus CX 31
9. Центрофуга за кръв и урини - Ева 20, Rotofix, Микроцентрофуга
Апаратурата за извършване на клинично лабораторни изследвания е нова, произведена 2013-2014 г и влиза в експлоатация 2014 г .

Благодарим Ви за доверието!

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 84