Патохистологична лаборатория
Патохистологична лаборатория

Описание

Патохистологична лаборатория извършва широка гама цитологични и хистологични изследвания, обхващащи широк диапазон от заболявания: * хирургични; * гинекологични; * гастроентерологични; * белодробни; * оториноларингологични

Благодарение на модерната апаратура, обработката на препаратите, постъпили от различните отделения на болницата е много бърза, като експресното изследване се извършва за 10 минути от постъпването на материала. Трайните тъканни проби (биопсиите) се изготвят до 48 часа.

В лабораторията работят висококвалифицирани специалисти, извършващи диагностична дейност на високопрофесионално равнище, което, съчетано с модерното оборудване на лабораторията, гарантира висока достоверност на резултатите.

6000, Стара Загора, България, бул. "Патриарх Евтимий" 84