За нас

Прегледи, консултации, изследвания, ехография с цветен доплер на: сърце, щитовидна жлеза. Ендокринен стерилитет, спермограми, денонощен запис на ЕКГ и кръвно налягане. Спирометрия. Бронходилататорни тестове.

  • Ехография на повърхностни структури
  • Ендокринен стерилитет
  • Обучение на болен с ендокринно заболяване
  • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
  • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
  • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
  • Антропометрична оценка на затлъстяването
  • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
  • Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
  • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет

МЕДИЦИНСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Ваня Илиева -  пулмолог

Д-р Иван Камбуров- кардиолог

Д-р Росен Рашков- ендокринолог

Д-р Магдалена Ангелова- ендокринолог