За нас

ДКЦ 1 предлага пълна гама медицински услуги - консултации със специалисти, лабораторни, рентгенови изследвания, прегледи и лечение на болните. В него работят над 40 висококвалифицирани лекари специалисти в 22 различни области на медицината. Работи по договор с РЗОК и ДЗОФ.

ДКЦ 1 е регистрирано като лечебно заведение с 100% общинска собственост по Търговския закон и Закона за лечебни заведения през 2000 година.

Това е първото регистрирано ДКЦ в града.

Предлага пълна гама медицински услуги - консултации със специалисти, лабораторни, рентгенови изследвания, прегледи и лечение на болните.

В него работят над 40 висококвалифицирани лекари- специалисти в 22 различни области на медицината.

На територията на ДКЦ-то са базирани 25 практики на ОПЛ.

Областите, в които се предлага специализирана медицинска помощ са следните:

 • Вътрешни болести
 • Пулмология и фтизиатрия
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Кардиология
 • Нефрология
 • Ревматология
 • Гастроентерология
 • Педиатрия
 • Детска ендкринология
 • Неврология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология
 • Очни болести
 • УНГ
 • АГ
 • Кожни и венерически болести
 • Психиатрия
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Рентгенология
 • Клинична лаборатория
 • Спортна медицина
 • Клинична психология

Специалистите в лечебното заведение осъществяват:

 • Амбулаторни, домашни и профилактични прегледи;
 • Диагностика и доболнично лечение;
 • Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване;
 • Профилактикана болести и ранно откриване на заболявания;
 • Противоепидемиологични мероприятия;
 • Оперативни интервенции и манипулации;
 • Имунизации;
 • Обща и специализрани ЛКК.

В ДКЦ 1 освидетелстват следните специализирани ЛКК:

 • Обща ЛКК;
 • СЛКК по детски болести;
 • СЛКК по очни болести;
 • СЛКК по ортопедия и травматология;
 • СЛКК по акушерство и гинекология