За нас

 1. Диагностично-консултативен център " Ритъм  ТР" ООД  е частно здравно заведение за специализирана извънболнична помощ. Основан през 1999 г и разположен в красивата сграда, построена с благородната идея и реализация от г-жа Таня Бонева Данева и г-н Руси Илчев Данев в центъра на град Стара Загора, лечебното заведение запазва и доразвива традициите на първоосновата си - МЦ „Ритъм 2001”. 

Вече 20 години ежедневно в него работят  лекари - утвърдени специалисти в различни области на медицината.

ДКЦ " Ритъм  ТР" ООД работи с пациенти както с директно заплащане, така и има сключени договори с НЗОК и доброволни здравно-осигурителни фондове.

 

 

 

 

ДКЦ" Ритъм  ТР" ООД

разполага със следните кабинети:

 • Кабинет Вътрешни болести;
 • Ендокринологичен кабинет;
 • Неврологичен кабинет;
 • Белодробен кабинет;
 • Хирургичен кабинет;
 • Очен кабинет;
 • Функционален кабинет;
 • Клинична лаборатория;
 • Кабинет образна диагностика;
 • Кабинет превантивна медицина;
 •  

ДКЦ" Ритъм  ТР" ООДе оборудван с най-съвременна техника за диагностика. Целта е да се утвърди високо качество на предлаганите услуги и преференциално отношение към пациентите.

В ДКЦ " Ритъм  ТР" ООД са разкрити следните диагностични звена:

 •  Клинична лаборатория, разполагаща с най- съвременна лабораторна апаратура за хематологични, биохимични, хормонални изследвания, туморни маркери, маркери на възпалението, уринни изследвания и др.; 
 • Функционален кабинет, оборудван с модерен ехограф с възможности за съвременна диагностична оценка на сърце, артериални и венозни съдове, коремни органи и повърхностни структури, велоергометър с компютърен софтуер за диагностика на сърдечно- съдови заболявания, Холтер ЕКГ за диагностициране на ИБС и ритъмно- проводни нарушения на сърцето, спирометър за функционално изследване на дишането.
 • Рентгенов кабинет за графични и скопични изследвания на гръден кош, стомашно- чревен тракт, опорно- двигателен апарат.

В ДКЦ" Ритъм  ТР" ООД се приемат пациенти за лечение от цялата страна и чужбина със заболявания по профила на разкритите специализирани кабинети и диагностични звена. Водещо направление в дейността на медицинския център е първичната и вторичната профилактика на социално значимите заболявания.

ДКЦ" Ритъм  ТР" ООД работи без почивен ден. Предлага платени прегледи, консултации и изследвания по утвърдена ценова листа, която е на разположение на пациентите на партерния етаж на болницата.


Работи със следните доброволни здравно- осигурителни фондове: ЗОФ “България- Здраве”, “ДЗИ- Здравно осигуряване”, БЗОК” Дженерали- Закрила”, “Евроинс- Здравно осигуряване”, “Булстрад- Здраве”, ЗОФ” Далл Богг- Живот и Здраве”. 

 Специализираните кабинети по Ендокринология, Неврология, Белодробни болести и Очни болести, както и Клиничната лаборатория работят със Националната Здравноосигурителна каса.