кабинет вътрешни болести
кабинет вътрешни болести

Описание

Работи денонощно, без почивен ден. 


Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на пациенти от цялата страна и чужбина със заболявания от всички сфери на вътрешните и сърдечно-съдовите болести.

Водещо направление в дейността на кабинета-  първичната и вторична профилактика на социално значимите заболявания - артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, захарен диабет,  хронична обструктивна белодробна болест и др.


Кабинетът предлага платени прегледии консултации по утвърдена ценова листа,  работи с почти всички доброволни здравно-осигурителни фондове.

, България