кабинет по хирургия
кабинет по хирургия

Описание

Кабинетът оказва специализирана хирургическа амбулаторна дейност- превръзки, хирургически обработки на рани и възпалителни процеси по тялото, долна ендоскопия, малки амбулаторни операции и др.

, България