ендокринологичен кабинет
ендокринологичен кабинет

Описание

Кабинетът оказва специализирана консултативна доболнична медицинска помощ при заболявания на жлезите с вътрешна секреция и обмяната.

Провежда лечение на остеопороза с най-съвременни лечебни средства.

Извършва диспансеризация на хронично болни и консултативни прегледи на рискови групи пациенти. 


Работи с Националната Здравноосигурителна каса, доброволни здравно-осигурителни фондове, платени консултации.

, България