белодробен кабинет
белодробен кабинет

Описание

Кабинетът оказва специализирана консултативна доболнична медицинска помощ при заболявания на дихателната система.


Извършва функционално изследване на дишането за откриване на нарушения в дихателната функция.

Провежда диспансеризация на хронично белодробно болни, насочва за болнично лечение при показания.


Работи с Националната здравно-осигурителна каса,доброволни здравно-осигурителни фондове,платени консултативни прегледи.

, България