неврологичен кабинет
неврологичен кабинет

Описание

 Извършва диагностика и лечение на всички заболявания на централната и периферна нервна система.

Провеждат се следните специализирани изследвания:
- Доплерова сонография
- Електромиогафия.


Участва в програмите по превантивна медицина, в профилактиката на мозъчно-съдовите и метаболитни болести.

, България