кабинет по очни болести
кабинет по очни болести

Описание

Кабинетът оказва специализирана доболнична медицинска помощ.

Оборудван е с необходимата апаратура и инструментариум за съвременна амбулаторна диагностика и лечение на заболяванията на окото и придатъците му.


Диспансеризира пациенти по Наредба на МЗ, насочва за болнично лечение при показания. 


Работи с Националната Здравноосигурителна каса,доброволни здравно-осигурителни фондове,платени консултативни прегледи.

, България