функционален кабинет
функционален кабинет

Описание

Кабинета е оборудван с високотехнологична апаратура.

Извършва всички видове ехографии:
- Ехография на всички вътрешни органи и предната коремна стена
- Ехография на плод и бременност
- Доплер Ехокардиография
- Доплерова сонография на мозъчни, периферни и бъбречни артерии
- Ехография на щитовидна жлеза
- Ехография на млечна жлеза
- Ехография на тестиси
- Венозен доплер на долни крайници

Към кабинета е налична възможността за провеждане на езофагогастроскопия и сигмоидоскопия, за диагностика на горните и долни отдели на гастроинтестиналният тракт. Възможност за вземане на биопсияи хистологично изследване и диагноза.

, България