клинична лаборатория
клинична лаборатория

Описание

Високоспециализираната и модерна клинична лаборатория предлага широка гама от изследвания 7 дни в седмицата и 365 дни в годината.

Гамата от предлаганите изследвания се допълва постоянно.

Клиничната лаборатория е оборудвана с високотехнологична апаратура и работи по международно утвърдени аналитични методи.

Клиничната лаборатория е акредитирана с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България.

, България