образна диагностика
образна диагностика

Описание

Извършва всички видове конвенционални рентгенографии и скопии, както и контрастни рентгенови изследвания, съобразно диагностичната насоченост.


Философията на работещите в центъра по образна диагностика е ориентирана изцяло към пациента.

Ренгенът работи със НЗОК.

, България