За нас

Медицински Център Ависта е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. В центъра работят утрвърдени в своята област лекари по специалностите: акушерство и гинекология, кардиология, детски болести, хирургия.Медицински Център Ависта е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ. Той се надгражда над един от първите частни лекарски кабинети в града. Създаден е през 1991 г.

В центъра работят утрвърдени  в своята област лекари по специалностите: акушерство и гинекология, кардиология, детски болести, хирургия.

В МЦ Ависта се използва апаратура на съвременно ниво с марките на Philips и Aloka.

В центъра се извършват следните дейности:

 •   Диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на болни
 •   Профилактични прегледи
 •   Функционални изследвания със съвременна апаратура
 •   Ехокардиография с цветен доплер
 •   Ехография на коремни органи,щитовидна жлеза
 •   Трансфонтанелна ехография
 •   ЕКГ
 •   Запис на сърдечния ритъм на плода
 •   Водене на женска консултация
 •   Проследяване развитието на бременността
 •   Подготовка на бъдещите майки за раждане и отглеждане на новороденото

 • В Медицински център Ависта функционират следните кабинети:
  • акушеро-гинекологичен:

          д-р Денка Енчева

          д-р Росица Кадирева

  • кардиологичен кабинет:

         д-р Мария Качарова

  • педиатричен кабинет:

         д-р Нели Михайлова

         д-р Невена Стоянова

  • хирургичен кабинет:

         д-р Иван Рачков

  • училище за бъдещи родители:

         ак. Иванка Вълкова

  Медицински център Ависта има сключени договори с НЗОК, ДЗИ животозастраховане и Фи Хелт застраховане.