Последователи
Петя Парашкевова Ибришимова
Петя Парашкевова Ибришимова
Анестезиология и интензивни грижи
Д-р Юлия Тодорова
Д-р Юлия Тодорова
Ушно-носно-гърлени болести
Д-р Румен Батакчиев
Д-р Румен Батакчиев
Пневмология и фтизиатрия
д-р Митка Колева
д-р Митка Колева
Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Вилдан  Сиракова
Д-р Вилдан Сиракова
Акушерство и гинекология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Константина Зупова
Константина Зупова
Студент по обществено здраве
Мария Айвазова
Мария Айвазова
Студент по обществено здраве
Д-р Далила  Алужейл
Д-р Далила Алужейл
Ушно-носно-гърлени болести
Таня Кьосева
Таня Кьосева
Студент по медицина