Клиника по гръдна хирургия
Клиника по гръдна хирургия
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2