Клиника по ортопедия и травматология
Клиника по ортопедия и травматология
6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2