Клиника по ортопедия и травматология

Клиника по ортопедия и травматология

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2